Duurzaam bodembeheer combineren met koolstofvastlegging

Duurzaam bodembeheer combineren met koolstofvastlegging

Binnen het SIA-project Koolstof als kans wordt onderzocht hoe verschillende organische stoffracties bijdragen aan koolstofvastlegging op minerale gronden. Nieuwe inzichten suggereren dat makkelijk afbreekbare resten van micro-organismen, zoals bacteriën, cruciaal zijn voor dit proces. Deze kleine deeltjes kunnen tussen kleiplaatjes belanden en daar tot wel 1000 jaar ingepakt blijven zitten, veel langer dan eerder werd gedacht. Als dat klopt, dan kan dat consequenties hebben voor het organisch stofbeheer en de keuze van organische materialen ten behoeve van koolstofvastlegging in de bodem.

Studenten van onder meer Aeres Hogeschool verzamelen grondmonsters om deze inzichten te onderzoeken. In het laboratorium worden organische stoffracties gescheiden en apart gemeten, terwijl ook berekeningen aan koolstof- en stikstofdynamiek worden uitgevoerd. Dit gezamenlijke project van vier groene hogescholen draagt bij aan het begrip van koolstofvastlegging en het belang van makkelijk afbreekbare organische materialen voor bodemgezondheid en duurzaam landgebruik.