Spinazie

Almere's multiculturele voedselomgeving

  • Lectoraat: Stedelijke Voedselvraagstukken
  • Duur project: Juli 2021 tot juli 2025 
Contactpersoon: Esther Veen

Over het onderzoek

Almere staat bekend om haar diverse bevolking: ongeveer één op de vijf Almeerders is in het buitenland geboren, bovendien heeft 44% een migratieachtergrond. Deze diversiteit vertaalt zich ook naar de voedselomgeving, aangezien mensen met verschillende achtergronden uiteenlopende culinaire voorkeuren en eetgewoonten hebben. In dit project onderzoeken we hoe mensen met een niet-Nederlandse achtergrond gebruik maken van de voedselomgeving en die ook beïnvloeden, en hoe dat de eetpatronen van de Almeerse bevolking op haar beurt beïnvloedt. 

Aeres Hogeschool staat midden in de samenleving. Een samenleving die complex is, veel uitdagingen kent en ambities heeft. Om aan die samenleving bij te dragen, sluiten wij aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s), ontwikkelingsdoelen die van de wereld in 2030 een betere plek willen maken door aandacht te vragen voor mensenrechten, economische groei, vrede, veiligheid en klimaat. Binnen dit project werken wij aan onderstaande SDG's.

SDG 3, 11 en 12 

Het doel

Het onderzoek heeft tot doel de voedselervaringen en -gewoonten van mensen met een migratieachtergrond in Almere te verkennen. We onderzoeken hoe migratie de voedselomgeving beïnvloedt, hoe dat verschilt tussen generaties en wat de rol en betekenis is van voedsel uit het land van herkomst. We belichten enerzijds de praktijken rondom boodschappen doen en koken en anderzijds de betekenis van eten en culturele gebruiken.

Het onderzoek

Het onderzoek naar de multiculturele voedselomgeving bestaat uit een aantal sub-projecten:

  • Interviews met 18 respondenten met een migratieachtergrond, waarbij verschillende generaties en achtergronden werden vertegenwoordigd. De interviews varieerden in duur en werden geanalyseerd door meerdere onderzoekers, waarbij de focus lag op boodschappen doen, koken en eten. Het onderzoek benadrukt het materiële aspect, de vaardigheden en de betekenis van voedselpraktijken, en biedt een diepgaand inzicht in de dagelijkse voedselroutines van immigranten en hun (klein)kinderen.
  • Interviews met twintig vrouwen met een migratieachtergrond in Zuid-Amerika en de Cariben en dertien van hun meerderjarige kinderen gingen in op hoe de vrouwen de Almeerse voedselomgeving hebben ervaren en beïnvloed, en hoe dat was voor hun kinderen, die in twee voedselculturen zijn opgegroeid.
  • Met een enquête verspreid onder het burgerpanel in Almere is onderzocht in hoeverre de Almeerse  bevolking gebruik maakt van het diverse voedselaanbod in Almere. De enquête is door meer dan 600 mensen ingevuld. 
  • We hebben interviews gedaan met mensen met een Surinaamse achtergrond, om beter inzicht te krijgen hoe zij met voedselverspilling omgaan, en inspiratie op te doen over manieren om verspilling te voorkomen. 

De (verwachte) resultaten

Ons onderzoek laat zien dat onze respondenten, met verschillende achtergronden, een gevarieerd eetpatroon hebben. Boodschappen worden veelal gedaan in toko's en supermarkten, waarbij toko's worden gewaardeerd om hun uitgebreide assortiment en betaalbaarheid. Kookgewoonten variëren sterk, met zowel liefde voor traditionele gerechten als pragmatische voedselkeuzes. Het eten uit het land van herkomst blijft een bron van warme herinneringen. Onze resultaten benadrukken de complexiteit van transnationale voedselroutines en pleiten voor een inclusieve voedselomgeving die rekening houdt met diverse gemeenschappen in Nederland.

De financiering

De studie is bekostigd vanuit het Lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken. 

Wat levert het onderzoek op voor de sector?

Het onderzoek biedt inzicht in de eetgewoontes, voorkeuren en uitdagingen van mensen met verschillende achtergronden. Het onderzoek maakt vooral duidelijk hoe belangrijk voedsel uit het land van herkomst is voor mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast benadrukken we het belang van uitwisseling van eetculturen, wat kan leiden tot inclusievere voedselomgevingen en nieuwe culinaire initiatieven. Laten we samen de diversiteit in Almere vieren!

Hoe komt het onderzoek terug in het onderwijs van Aeres Hogeschool Almere?

Eén van de deelonderzoeken is uitgevoerd door een stagiaire bij Flevo Campus, begeleid door het lectoraat. Daarnaast gebruiken we de bevindingen als input in colleges en presentaties. Op het moment wordt er ook gewerkt aan een wetenschappelijke publicatie. Bovendien schrijven wij een hoofdstuk over dit onderzoek in het studieboek 'Food, place & storytelling' (gepland voor oktober 2024).

Met welke partners wordt het onderzoek uitgevoerd?