Sander Lourens

Functie: Onderzoeker Pluimveeketens
Lectoraat: Precisievoeding & Duurzame Pluimveehouderij
Emails.lourens@aeres.nl
Telefoon: 088-0206030
Mobiel:
06-51118024
Social:
LinkedIn
Website:
klik hier

Over Sander Lourens

Sander Lourens maakt sinds 1 januari 2018 voor drie dagen per week deel uit van het team Pluimveeonderzoek bij Aeres Hogeschool Dronten, ook maakt hij deel uit van het lectoraat Precisievoeding & Duurzame Pluimveehouderij. De andere twee dagen werkt hij bij Wageningen Universiteit Livestock Research als pluimveeonderzoeker op het gebied van ketensamenwerking en productiviteit. Sander is destijds begonnen op Praktijkonderzoek Pluimveehouderij ‘Het Spelderholt’ in Beekbergen als onderzoeker vermeerdering en broederij, en onderzocht hoe deze sectoren de prestatie van de nakomelingen beïnvloeden. Samen met studenten, collega’s en pluimveehouders werkt hij nu aan pluimveeketenprojecten, erop gericht om de gezondheid en prestatie van de dieren op alle niveaus te verbeteren.

Projecten

  • Dataverzameling in de Pluimveeketen