Niek_van_den_Berg

Over Niek van den Berg

Dr. Niek van den Berg doet onderzoek naar de samenwerking tussen opleiders en onderzoekers. Hoe werken praktijkgericht onderzoekers en praktijkprofessionals samen rond praktijkvraagstukken? Hoe gaan ze om met de rollen van onderzoeker en docent als ze beide rollen tegelijkertijd in hun eigen functie hebben? Wat zijn hun perspectieven op onderzoekskwaliteit en welke dilemma’s ervaren ze daarbij?

Naast haar lectoraat is ze onderzoeker en adviseur bij Strix Aluco – onderzoek & innovatie, van waaruit ze onder meer actief is voor de Kennisrotonde van NRO en als commissielid bij het Regionaal Investeringsfonds MBO.

Niek heeft in verschillende functies als sociaalwetenschappelijk onderzoeker gewerkt, vooral op het terrein van (beroeps)onderwijs. Haar promotieonderzoek ‘Eenheid en Verscheidenheid’ gaat over de vormgeving van basiseducatie voor volwassen. Ze werkte later onder meer als wetenschappelijk stafmedewerker bij de Onderwijsraad en als lector bij ROC Zadkine. In 2012 startte ze als docent in de MLI van bij Aeres Hogeschool Wageningen, waar ze in 2015 lector werd.