Laura Star

Over Laura Star

Laura Star is sinds 1 september 2017 lector Precisievoeding & Duurzame Pluimveehouderij in Dronten. Daarnaast werkt Star bij Schothorst Feed Research als senior onderzoeker op het gebied van pluimveevoeding.

Aeres Hogeschool en Schothorst Feed Research willen samenwerken op het onderwerp precisievoeding om hiermee kennis en innovatie op het gebied van pluimvee te stimuleren. Als expert op het gebied van pluimveevoeding zal Star bijdragen aan kennisdoorstroming van onderzoek naar onderwijs. Binnen het lectoraat zal zij zich richten op het op maat voeren van pluimvee. Hierbij is het streven om vraag en aanbod aan nutriënten met elkaar in balans te brengen en zo doende de uitscheiding van nutriënten naar het milieu te minimaliseren en bij te dragen aan een duurzamere houderij.