Jolien Lelieveld

Functie: Docent/onderzoek
Lectoraat: Agrarisch Waterbeheer
Email: j.lelivelt@aeres.nl
Social: LinkedIn

Over Jolien Lelivelt

Jolien Lelivelt maakt sinds april 2021 deel uit van het Team Praktijkgericht Onderzoek. Na haar studies ‘Earth and Environment’ en ‘Aquaculture and Marine Resource management’ aan de Wageningen Universiteit werkte zij kort in het bedrijfsleven.

Momenteel houdt ze zich bij Aeres Hogeschool Dronten bezig met thema’s op het gebied van agrarisch bodem- en waterbeer, Climate-Smart Agriculture en precisielandbouw en verzorgt zij ook onderwijs over deze thema’s. Haar passie ligt in het begrijpen van hoe het bodem- en watersysteem een cruciale rol kan spelen bij het duurzaam inrichten van landelijke gebieden, met speciale aandacht voor de uitdagingen van de toekomst zoals toenemende weersextremen, verzilting en bodemdaling.