Jeffrey van Lent

Functie: Docent-onderzoeker
Email: j.van.lent@aeres.nl
Social: LinkedIn

Over Jeffrey van Lent

Jeffrey van Lent werkt sinds 2017 bij Aeres Hogeschool Almere als docent, bij de opleidingen Toegepaste Biologie en Aarde & Klimaat. Hiervoor was hij werkzaam bij het internationaal bosonderzoeksinstituut CIFOR en heeft onderzoek gedaan naar duurzaam beheer van bossen in Peru en Indonesië, met een focus op moerasveenbossen. Op basis van dat onderzoek is hij in 2020 aan Wageningen UR gepromoveerd op zijn proefschrift “Land-use change and greenhouse gas emissions in the tropics: Forest degradation on peat soils”. Sindsdien werkt hij namens Aeres mee aan een tweetalprojecten rondom het thema boslandbouw (agroforestry). Bij het project ‘wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw’ werkt hij aan de successie van bovengrondse biodiversiteit en voor het project ‘veelzijdig bosbeheer’ kijkt hij naar ecosysteemdiensten van bomen in boslandbouwsystemen. Hij is daarbij vooral geïnteresseerd in de koolstofvastlegging en de effecten die bomen kunnen hebben op de bodem.