Iris de munck

Functie: Promovendus
Lectoraat: Grasland en Beweiding & Management van Rundergezondheid
Emaili.de.munck@aeres.nl
Telefoon: 06 434 167 70
Social: LinkedIn

Over Iris de Munck

Iris de Munck heeft in 2021 haar master Animal Sciences aan de Wageningen Universiteit afgerond. Sinds februari 2022 maakt ze deel uit van het Team Praktijkgericht Onderzoek. Momenteel houdt ze zich bij Aeres Hogeschool Dronten bezig met een promotieonderzoek binnen het project Gezond Weiden. Binnen dit project willen we de risico’s van beweiding op diergezondheid zoveel mogelijk benutten en de positieve effecten van beweiding benutten. Binnen dit project werken we samen met diverse relevante partijen binnen de sector.