Gera van Os

Functie: Lector
Lectoraat: Duurzaam Bodembeheer
Emailg.van.os@aeres.nl
Mobiel: 06 1308 0259

Over Gera van Os

Gera van Os voltooide twee opleidingen: Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en Plantenziektekunde aan de Wageningen Universiteit. Haar promotieonderzoek Microbiële Ecologie deed ze aan de Universiteit Leiden. Het onderwerp was Bodemweerbaarheid tegen Pythium wortelrot in de bollenteelt. Gera is al meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoeker bij Wageningen Plant Research op het gebied van plant- en bodemgezondheid. In het Internationale Jaar van de Bodem (2015) is ze aangesteld als lector Duurzaam Bodembeheer met als persoonlijke ambitie: studenten te voorzien van dusdanig veel achtergrondkennis dat ze een onderzoekende en kritische houding kunnen aannemen ten opzichte van de informatie en uitdagingen waarmee ze in de praktijk worden geconfronteerd. Naast haar inhoudelijke expertise heeft zij veel ervaring met de kennisdoorstroming van onderzoek naar onderwijs. Ze is bedreven in het adviseren rond innovatievraagstukken over samenwerkingsvormen tussen onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven.

Projecten

  • Flevo – land in beweging, over innovatieve technieken om verdichting in de ondergrond te kunnen meten
  • Bodemmonitoring bij praktijknetwerken
  • Fieldlab Bodemverdichting
  • Evergreen
  • Bodem & Klimaat
  • Pilot Opleiding bodemadviseurs
  • Rol lectoraat Bodem in transitieopgave
  • Zicht op de bodemstructuur