Gera van Os

Functie: Lector
Lectoraat: Duurzaam Bodembeheer
Emailg.van.os@aeres.nl
Mobiel: 06 1308 0259

Over Gera van Os

In het Internationale Jaar van de Bodem (2015) is Gera van Os aangesteld als lector Duurzaam Bodembeheer met als persoonlijke ambitie: studenten te voorzien van voldoende achtergrondkennis om een onderzoekende en kritische houding kunnen aannemen ten opzichte van de informatie en uitdagingen waarmee ze in de praktijk worden geconfronteerd. Naast haar inhoudelijke expertise heeft zij veel ervaring met de kennisdoorstroming van onderzoek naar onderwijs. Ze is bedreven in het adviseren rond innovatievraagstukken en over samenwerkingsvormen tussen onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven. Gera voltooide twee opleidingen: Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en Plantenziektekunde aan de Wageningen Universiteit. Haar promotieonderzoek deed ze aan de Universiteit Leiden aan de vakgroep Microbiële Ecologie. Het onderwerp was bodemweerbaarheid tegen Pythium wortelrot in de bloembollenteelt. Gera is meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoeker geweest bij Wageningen Plant Research op het gebied van plant- en bodemgezondheid.

Projecten

Diverse projecten op het gebied van:

  • Bodemverdichting
  • Organische stof en klimaat
  • Bodemleven
  • Teeltsystemen, o.a. regeneratief, klimaatrobuust, kringloop

Leven Lang Ontwikkelen: 

  • Opleiding bodemadviseurs
  • Opleiding Bodemcoach

Structurering en borging van cursusonderwijs:

  • Internationaal:
  • Training modules, next generation soil advisors
  • Train the trainer, living labs