Header Poultry Star Foundation

De Poultry Star Foundation is opgericht op 14 februari 2019 ter gelegenheid van de inauguratie van Laura Star, lector Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij.

Deze foundation is erop gericht om jonge pluimvee professionals te stimuleren om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en te oriënteren op een baan in de pluimveehouderij. De Poultry Star Foundation stimuleert daarom initiatieven die het pluimveebedrijfsleven en het pluimveeonderwijs samenbrengen. Het bedrijfsleven geeft aan waar behoefte naar is en welke onderwerpen interessant zijn om in de lessen te behandelen. Studenten gaan intensief samenwerken met het bedrijfsleven en laten zien hoe het pluimveeonderwijs en pluimveeonderzoek bijdraagt aan het verduurzamen en verbeteren van de sector.

Bijdragen aan de Poultry Star Foundation

Een financiële bijdrage kan overgemaakt worden op:

  • IBAN: NL42 ABNA 0438 6405 94
  • Ten name van: Aeres International Student Fund (AISF)
  • Ovv: Poultry Star Foundation