Helofytensloot

Lectoraat: Agrarisch Waterbeheer
Lector: Dr. Ir. Wolter van der Kooij
Docentonderzoeker: Ir. Jolien Lelivelt

Over het onderzoek

Met een helofytensloot, een sloot vol planten en een stuw, kunnen boeren zelf het (licht) vervuilde water van hun bedrijf zuiveren. Helofyten zijn gewone slootplanten, die zowel boven als onder water groeien (zoals riet, grote lisdodde en mannagras). Ze zuiveren, in samenspel met bacteriƫn die rondom de planten goed gedijen, vuil water van onder andere stikstof en fosfaat. Op het landbouwbedrijf van Aeres Hogeschool is een helofytensloot gerealiseerd van ongeveer 800 meter lang. Dankzij de in april 2020 geplaatste stuw kan de boer zelf zijn watermanagement uitvoeren en water vasthouden wanneer dat noodzakelijk is.

HelofytenslootFiguur 1. De helofytensloot met stuw

Een helofytensloot met stuw heeft de volgende voordelen:

  • Droogtebestrijding
  • Waterberging
  • Verbeterde waterkwaliteit
  • Toename biodiversiteit
  • Grotere recreatieve waarde

Monitoren helofytensloot

Het effect van de helofyten op de waterkwaliteit, waterberging en op de biodiversiteit van de omgeving wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Zo wordt de waterkwaliteit sinds september 2020 zowel bovenstrooms als benedenstroom continu gemonitord. Op circa 75 meter afstand van de helofytensloot zijn in het perceel een peilbuis en een bodemvochtsensor geplaatst. Deze apparatuur is bedoeld om het effect van de stuw op de grondwaterstand en het beschikbare bodemvocht in kaart te brengen. Gedurende het jaar worden er ook regelmatig gegevens rondom de biodiversiteit vastgelegd, het gaat hierbij om vegetatieopnamen en gegevens omtrent micro- en macrofauna.

Lees hier meer over het monitoren van de helofytensloot.