Studie over de inzet van honden binnen Animal Assisted Interventions

Studie over de inzet van honden binnen AAI

Dat honden veel voor mensen kunnen betekenen is inmiddels bekend. Zowel mentaal als fysiek hebben mensen baat bij de interactie met honden bij verschillende vormen van Animal Assisted Interventions zoals coaching, therapie, educatie en activiteiten Maar wat vindt de hond daar eigenlijk zelf van? Om dit te onderzoeken is er in samenwerking met partners uit het werkveld een meerjarig onderzoek gestart.

Onderzoek - Deel 1

Deel 1 van dit onderzoek richtte zich op het ontwikkelen van een methode die een inschatting kan geven van de belasting op basis van gedragingen. Hiervoor hebben wij zoveel mogelijk beeldmateriaal van verschillende soorten sessies verzameld. Bij deze opnames is er gebruik gemaakt van een cameravolgsysteem. Om een goed beeld te krijgen van de variatie aan gedragingen die voor kunnen komen, was het van belang veel beeldmateriaal te hebben van allerlei situaties binnen AAI met hond. Naast dat deze beelden worden gebruikt voor een op te stellen scoringsmethode zullen ze ook gebruikt worden voor trainingsmateriaal voor deel 2 van het onderzoek.

Onderzoek - Deel 2

In het tweede deel van dit onderzoek doen we wederom een grote veldstudie. Hierin verzamelen we gegevens over gedragssignalen, duur en frequentie van inzet en de wijze van inzet. Deelnemers volgen eerste een gratis training en aansluitend houden zij acht weken lang gegevens bij van de sessies waarin hun hond wordt ingezet.