Studie over de inzet van honden binnen AAI

Dat honden veel voor mensen kunnen betekenen is inmiddels bekend. Zowel mentaal als fysiek hebben mensen baat bij de interactie met honden bij verschillende vormen van Animal Assisted Interventions zoals coaching, therapie, educatie en activiteiten Maar wat vindt de hond daar eigenlijk zelf van?

Om dit te onderzoeken is er in samenwerking met partners uit het werkveld een meerjarig onderzoek gestart. Om een methode te ontwikkelen die een inschatting kan geven van de belasting op basis van gedragingen, willen wij zoveel mogelijk beeldmateriaal van de verschillende soorten sessies verzamelen. Bij deze opnames wordt zo veel mogelijk alleen de hond in beeld gebracht, doordat er gebruik wordt gemaakt van een cameravolgsysteem. Om een goed beeld te krijgen van de variatie aan gedragingen die voor kunnen komen, is het van belang veel beeldmateriaal te hebben van allerlei situaties binnen AAI met hond. Naast dat deze beelden worden gebruikt voor een op te stellen scoringsmethode zullen ze ook gebruikt worden voor trainingsmateriaal voor deel 2 van het onderzoek.

Bijdrage leveren

Wil jij een bijdrage leveren aan het welzijn van honden in coaching, therapie, educatie en activiteiten? Ben je bereid om een groep studenten* filmopnames te laten maken van de sessies die jij aanbiedt? Meld je dan aan voor deelname.

*Studenten zijn niet aanwezig in de sessieruimte zelf.

Praktische informatie en aanmelden

  • Voor wie: Begeleiders, therapeuten, coaches en vrijwilligers die zich inzetten binnen de AAI met honden.
  • Wanneer: Opnames vinden plaats eind 2022 en begin 2023.
  • Wat levert het op: Je levert een waardevolle bijdrage aan het AAI werkveld. 

Lees hier meer informatie over het onderzoek.