impact dierondersteunde interventies op honden

Aeres Hogeschool Dronten onderzoekt impact dierondersteunde interventies op honden

Date

Het aantal honden dat ingezet wordt tijdens therapie of coaching sessies van mensen is de laatste drie jaar verdubbeld. Uit onderzoek blijkt dat deze sessies vaak positieve gevolgen hebben voor de mens, echter over de impact op de hond is nog weinig bekend. Aeres Hogeschool Dronten gaat dit samen met HAS Hogeschool, Universiteit Utrecht en een aantal organisaties werkzaam in het AAI (Animal Assisted Interventions)-veld onderzoeken.

Afgelopen maand was de aftrap van project ‘Welzijn van honden bij dierondersteunde interventies’. Met dit project willen de betrokken partijen een bijdrage leveren aan het professionaliseren van bedrijven door inzicht te geven in de impact die dierondersteunde interventies op honden kunnen hebben. Daarnaast kijken ze welke waarden en normen er vastgelegd moeten worden en hoe ethische vraagstukken bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Dit onderzoek (Raak MKB) is mede gefinancierd door Regieorganaan SIA.

Honden worden steeds vaker ingezet ter ondersteuning van een therapiesessie. Hulphond Nederland, een opleidingscentrum voor hulphonden en hun baasjes, laat in drie jaar tijd een verdubbeling zien van het aantal therapie- en coachsessies dat jaarlijks wordt aangeboden: van 2.000 sessies in 2016 naar 4.000 sessies in 2019. Deze opkomende trend herkennen de andere deelnemende organisaties ook. Prins Petfoods, Stichting Contacthond, Pets4care, Therapoot, Speelatelier, MvB Inzicht, VAAIana, de Dierenbescherming, IVA en Universiteit Utrecht willen weten wat de mentale en fysieke effecten op de honden zijn en dragen bij aan het onderzoek.

De inzet van dieren ten behoeve van de mens vraagt om een afweging tussen het nut en de noodzaak van de interventie of activiteit ten opzichte van de (eventuele) inbreuk op het dierenwelzijn. De effecten voor het dier zijn niet of nauwelijks onderzocht. Daar komt nu verandering in met een grootschalige inventarisatie naar welke signalen de hond laat zien tijdens zijn werk.

Er zal van ruim 2500 sessies een onderbouwde inschatting gemaakt worden van de belasting voor de hond door therapeuten, begeleiders en coaches die daarvoor binnen het project worden opgeleid. Daarnaast zullen er gesprekken gevoerd worden om ethische vraagstukken, waarbij het welzijn van hond versus client centraal staat, met elkaar te delen en handvatten te bieden hoe daar mee om te gaan. Al met al zal het project met de resultaten van het onderzoek input leveren voor een gedragscode en workshops en trainingsmateriaal voor het werkveld.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag sluit naadloos aan bij het doel van het Lectoraat Human-Animal Interactions van Kathalijne Visser. Bij het lectoraat staat het waarborgen van dierenwelzijn bij de mens-dier interactie centraal. Interessegebieden voor onderzoek zijn dieren in de zorg en beveiliging; dieren die ingezet worden voor sport en ontspanning en het management van dieren.

Met de veldstudie willen we niet alleen focussen op de belasting van de hond maar ook op uitingen van de hond die positieve effecten van de mens-dier interactie laten zien. Dit draagt bij aan het welzijn van de honden

Kathalijne Visser, Lector Human-Animal Interactions

Kathalijne visser
  • Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Kathalijne visser, k.visser@aeres.nl
  • Bent u geïnteresseerd en wilt u zelf als organisatie met honden deelnemen aan onderzoek, stuur een mail naar Sandra Haven - Pross (onderzoeker Aeres Hogeschool Dronten)