Gewastour Aeres Farms

Plantaardige eiwitten staan centraal tijdens gewastour

Date

Op woensdag 19 juni organiseerden studenten van de opleiding Tuinbouw & Akkerbouw een gewastour op de OnderwijsLeerkavel bij de praktijklocatie Aeres Farms. Tijdens deze middag zagen 150 studenten verschillende gewasdemo’s; ook bedrijven en organisaties uit de sector die betrokken zijn bij deze activiteiten sloten aan.

Diverse bedrijven uit de sector zijn betrokken bij de teelt van de gewassen. Zo hebben de leden van de producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland zaaizaad en teelthandleidingen geleverd voor een zestal eiwitgewassen (soja, lupine, veldboon, kidneyboon, vuurboon en witte boon). Volgens Anna van der Bijl, lid van de Eiwitboeren is het voor studenten een unieke gelegenheid om in aanraking te komen met de teelt van plantaardige eiwitten en de diversiteit binnen deze gewassen. Ze is erg blij met de samenwerking met Aeres Hogeschool. "De nieuwe generatie ondernemers is voor ons een belangrijke doelgroep om de teelt op Nederlandse bodem te vergroten. We willen de studenten graag meenemen in onze visie. Om de teelt op Nederlandse bodem te vergroten is een verdienmodel noodzakelijk." Dat kan alleen als de ondernemers bijdragen aan een noodzakelijke systeemverandering. Plantaardige eiwitten van Nederlandse bodem moet ook financieel gewaardeerd worden. Het heeft immers een positief effect op bodem, biodiversiteit en zorgt het voor een duurzame sector, vindt Van der Bijl. Een systeemverandering kan alles als de volgende generatie ermee in aanraking komt. Naast het leveren van zaaizaad verzorgen de leden van de Eiwitboeren ook gastlessen en medewerking aan thema-avonden.

"Aeres Hogeschool zet zich in voor de eiwittransitie, waarbij wij verkennen waar kansen en mogelijkheden bestaan voor boeren om hierop in te spelen"

Michiel Klaassen, Projectleider, onderzoeker en docent

Michiel Klaassen

"Aeres Hogeschool zet zich in voor de eiwittransitie, waarbij wij verkennen waar kansen en mogelijkheden bestaan voor boeren om hierop in te spelen", vertelt Michiel Klaassen, onderzoeker naar onder meer eitwitrijke gewassen bij Aeres Hogeschool in Dronten. Hij heeft al geruime ervaring met eiwitrijke gewassen. Verschillende onderzoeksprojecten zijn uitgevoerd binnen het thema eiwittransitie. Bijvoorbeeld eiwitten verwaarden uit agrarische reststromen (aardappelschillen), innovatieve eiwitteelten (waterlinzen), en ook consumentenacceptie van nieuwe eiwitten. "Voor studenten is dit een inspirerende en leerzame middag om te zien en proeven wat voor nieuwe mogelijkheden er bestaan die praktijkrijp zijn. Daarnaast zijn experts en externen aanwezig die hun verder kunnen helpen of in contact kunnen brengen met contacten in hun netwerk."

Gezond voedsel

Ook BinnensteBuiten chef-kok Sharon de Miranda was aanwezig en bereidde samen met een de koks uit het restaurant van de hogeschool een aantal heerlijke gerechtjes. De Miranda werkt samen met teamleider Tuinbouw & Akkerbouw Martin Duijkers. Provincie Flevoland initieerde het project gezonde voeding waar beiden aan meewerken. Doel is om kennis op het gebied van voedselproductie naar Suriname te brengen. Aeres Hogeschool heeft veel kennis op het gebied van teeltproductie van diverse gewassen. Ze helpen tevens bij het opleiden van jongeren op dit gebied.

Gewastour Aeres Farms
Gewastour Aeres Farms
Gewastour Aeres Farms
Gewastour Aeres Farms
Gewastour Aeres Farms