Master deeltijd opleiding Leren en innoveren Aeres Hogeschool Wageningen

Master Leren en Innoveren Aeres Hogeschool Wageningen scoort opnieuw hoog

Date

WAGENINGEN – De masteropleiding Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen is opnieuw een van de hoogst scorende opleidingen in de categorie Onderwijsvernieuwing en -Management van de Keuzegids Masters. Een beoordeling waar we erg trots op zijn.

De beoordelingen van de opleidingen door Studiekeuzegids zijn gebaseerd op de Nationale Studenten Enquête die jaarlijks wordt afgenomen op alle hogescholen en universiteiten. Bij de beoordelingen wordt gekeken naar:

  • de inhoud van de opleiding en het studiemateriaal
  • de inhoudelijke en didactische kwaliteit van docenten en de begeleiding en betrokkenheid van docenten
  • de manier van toetsing
  • de manier waarop de opleiding de student voorbereidt op de beroepspraktijk
  • de sfeer tijdens de opleiding

De master Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen kreeg op al deze onderdelen een bovengemiddelde beoordeling. Ook scoorde onze masteropleiding samen met die van Driestar Hogeschool het hoogst van de elf hogescholen die deze master aanbieden.

Lia Spreeuwenberg, opleidingsmanager van de master bij Aeres Hogeschool Wageningen: ‘We zijn erg blij met deze beoordeling door onze studenten. Naast de hoge kwaliteit merken we dat onze opleiding ook aantrekkelijk is bij mensen van buiten de onderwijssector. Zo hebben we studenten die werkzaam zijn in de zorg, bij overheidsinstellingen of uit het bedrijfsleven. Dat levert de studenten veel nieuwe inzichten op en zorgt voor een mooie dynamiek binnen de groep.’

Over de opleiding

De Master Leren en Innoveren leidt professionals met vernieuwingswens en een groot hart voor de lerende medemens op tot innovators in het (beroeps-) onderwijs en/of bedrijfsleven. Studenten werken aan hun innovatie-ambitie in de eigen praktijk, waaraan ook onderzoek wordt verbonden. Zo ontstaat een wisselwerking tussen praktijkervaring en wetenschappelijke kennis. Kijk hier voor meer informatie over de opleiding.

Over Keuzegids

Keuzegids is de enige echt onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. Ze maken gidsen voor alle vier de Nederlandse onderwijsniveaus: mbo, hbo, universitaire bachelors en masters. Meer informatie hierover is te vinden op www.keuzegids.nl