Insecten kunnen mogelijk een rol spelen in stikstofreductie

Insecten kunnen mogelijk een rol spelen in stikstofreductie

Date

Insecten kunnen mogelijk een oplossing bieden om de uitstoot van stikstof in mest te verlagen. Dat blijkt uit onderzoek dat Laura Star, lector Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering, afgelopen jaar uitvoerde. Larven van de zwarte soldaatvlieg kunnen zich ontwikkelen op mest. Hierdoor gaat de hoeveelheid stikstof in mest omlaag en tevens zal het volume van de mest afnemen. De eerste resultaten laten zien dat mest een interessant substraat kan zijn om larven op te laten groeien.

Het doel van het project ‘Stikstofreductie in mest door insecten’ was om uit te zoeken op welke mestsoorten de larven van de zwarte soldaatvlieg (Black Soldier Fly) het meest efficiënt groeien en daarmee de meeste reductie in stikstof en mestvolume realiseren. Het project is uitgevoerd in samenwerking met insectenkweker Wadudu en onderzoeksinstituut Schothorst Feed Research.

Er zijn twee verschillende proeven uitgevoerd. In de eerste proef zijn verschillende soorten mest getest: varkensmest, leghennenmest, rundermest en een combinatie van runder- en leghennenmest. In de tweede proef zijn larven opgezet in verschillende dichtheden: 75%, 100%, 125% en 150%.

  • Uit de eerste resultaten blijkt dat de larven het beste groeien op de combinatie van runder- en leghennenmest. Ook vond in deze behandeling de meest mestreductie plaats.
  • Uit de tweede proef zijn geen verschillen gevonden tussen de verschillende dichtheid van opgezette larven.
  • Uit beide proeven blijkt dat de larven een groot deel van de mest kunnen omzetten waardoor de hoeveelheid mest gereduceerd is.

Star ziet het onderzoek vooral als een eerste stap in wat insecten kunnen bijdragen in de verwerking van mest. Welke rol kunnen ze spelen in de stikstofreductie en welke mestsoorten zijn interessant. Star hoopt met vervolgonderzoek zich nog meer te kunnen verdiepen in de mogelijkheden van stikstofreductie.

Lees hier meer over het lectoraat Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering.

Insecten kunnen mogelijk een rol spelen in stikstofreductie
Insecten kunnen mogelijk een rol spelen in stikstofreductie