Studenten zittend krijtbord

Aeres Hogeschool Wageningen organiseert Knowledge Building Summer Institute 2022 congres

Date

Aeres Hogeschool Wageningen is dit jaar de organisator van het Knowledge Building Summer Institute. Van 22 tot en met 24 augustus zijn de grondleggers, wetenschappers, docenten, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden op het gebied van ‘Knowledge Building’ bij dit congres aanwezig om ontwikkelingen, kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Frank de Jong, lector Responsief Onderwijs bij Aeres Hogeschool en Aeres bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit, is nauw betrokken bij de organisatie van dit meerdaagse congres.

Het Knowledge Building Summer Institute is een internationale bijeenkomst en wordt ieder jaar georganiseerd. Dit jaar dus bij Aeres Hogeschool in Wageningen. Zo’n 40 mensen uit onder andere Singapore, China, Canada, Zuid-Amerika en Europa komen naar onze locatie aan de Mansholtlaan en meer dan 70 mensen volgen het meerdaagse event online.

Wat is knowledge building eigenlijk?

Frank de Jong legt uit. “Knowledge building is eigenlijk een specifieke vorm van leren. Het gaat uit van de nieuwsgierigheid van mensen, waarbij mensen op basis van een gemeenschappelijke ‘out-of-the-box-vraag’ samen kennis ontwikkelen om hun ideeën verder te ontwikkelen en tot een antwoord te komen. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Kunnen dieren praten?
  • Hoe werken bomen samen?
  • Wat is de invloed van Google op onze kennis van de wereld?
  • Waarom blijven vliegtuigen in de lucht hangen?
  • Waarom is mijn leefomgeving zo ‘grijs’ en niet meer ‘groen’?

Ze werken ideeën uit door onderzoek te doen en kennis op te halen. Juist door het samen te doen, ontdekken en ervaren mensen dat de vraagstukken vaak spannender zijn dan dat ze in eerste instantie lijken. Ze ontdekken dat vraagstukken vaak verschillende kanten hebben en vanuit verschillende perspectieven benaderd kunnen worden.”

De oorsprong van deze benadering komt uit Canada en er is in de afgelopen decennia een wereldwijde community ontstaan van experts op het gebied van Knowledge Building.

Waarom vindt dit congres plaats bij Aeres Hogeschool Wageningen?

Frank de Jong: “Vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond ben ik al sinds de jaren ’90 nauw betrokken bij de Knowledge Building- community. En in Wageningen hebben we de Master Leren & Innoveren, die helemaal gebaseerd is op het principe van Knowledge Building. Naar aanleiding daarvan is ons een aantal jaren geleden gevraagd om dit internationale congres in 2020 te organiseren, maar toen kwam Covid-19 en kon het geen doorgang vinden. Gelukkig is het mogelijk om het nu wel in Wageningen te organiseren én online te volgen, hybride dus.”

Frank de Jong
Frank de Jong

Wat staat er te gebeuren tussen 22-24 augustus?

“Het congres draait vooral om kennisuitwisseling en netwerken. Tijdens verschillende sessies worden meer dan 40 casussen gepresenteerd en ideeën en perspectieven hierover uitgewisseld. Ook zijn er verschillende ‘Knowledge Building-sprints’, waarbij de deelnemers aan de slag gaan met hun eigen onderwijspraktijk om ze meer ‘Knowledge Building prinicple based’ verder te ontwikkelen. Ze worden daarbij begeleid door Knowledge Building-teachers (meer weten: https://lnkd.in/eV7Kwr-U). Ook zijn er sessies die zich richten op onderwijsbeleid en de nieuwste Knowledge Building-innovaties. 

Waar ben je het meest trots op?

Frank: “Ik ben toch wel vereerd dat we als Aeres Hogeschool dit internationale congres naar Nederland hebben kunnen halen en dat we dit in Wageningen mogen organiseren en faciliteren. Het is een mooie kans om aan ons internationale netwerk te laten zien wat we in huis hebben en hoe wij Knowledge Building in ons onderwijs toepassen.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het congres op https://ikit.org/summerinstitute2022/