210215 6 jaar Grenspraktijken header

Terugblik op jubileum lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers

Date

Het lectoraat Grenspraktijken bestaat zes jaar. In 2015 kwam het AHW-visiedocument ‘Vanzelfsprekend nieuwsgierig’ over onderzoekend vermogen in de bacheloropleidingen uit. In januari 2016 hield lector Niek van den Berg haar openbare les. In de afgelopen jaren is er veel gedaan en bereikt. Tijd voor een feestje én om te kijken wat er speelt en nog gaat komen. Eind januari 2021 was er daarom een week met verschillende interactieve (online) activiteiten. We kijken met een goed gevoel op terug op deze week en zijn trots op wat we met alle betrokkenen hebben kunnen laten zien.

Samen doen

Naast inhoudelijke opbrengsten van het lectoraat, lieten we ook onze aanpak zien. Deze was zichtbaar in de jubileum-activiteiten, niet door erover te praten maar door het te doen. Ook onze samenwerkingen met allerlei partners van binnen en buiten Aeres brachten we naar voren, door hen te betrekken in de jubileumactiviteiten.

Activiteiten

De hele week door waren er verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen. Een paar voorbeelden:

Lunchoploopje ‘Onderzoekscultuur in het mbo’ (Arjen Nawijn en Niek van den Berg)

Dit gesprek is georganiseerd in samenwerking met de VOR divisie BBV. De centrale vraag was ‘Hoe kunnen masteropgeleide docenten, management/bestuur en externe onderzoekers bijdragen aan een onderzoekscultuur in het mbo?’ Het gesprek leverde een brede kijk op wat er bottom-up, top-down en outside-in kan worden gedaan. Deelnemers uit zowel het mbo als het basisonderwijs gaven heldere voorbeelden van hoe zij hun rol pakken. Ook werd besproken wat ze kunnen doen om hun expertise zichtbaarder te maken binnen de organisatie; voor velen nog een zoektocht. 

Het gesprek Grensmakers in dialoog (Niek van den Berg, Pim van Heijst, Hanneke Maassen, Lisa Teunissen en Arja Veerman)

Dit gesprek ging over Maakonderzoek en Arts-Based Research, en vond mede plaats in het kader van het festival Ode aan de maker van de HKU. Student Lisa maakte in het kader van de AHW-Keuzeactiviteit Creativiteitsontwikkeling een foto over haar ervaringen tijdens de covid-19 pandemie. Haar foto met mondkapje was uitgangspunt voor het verdiepende gesprek over het creatieve maakproces (esthetische waarde; schoonheid als kwaliteitskenmerk) en over persoonlijke ontwikkeling (persoonlijke/professionele ontwikkeling van de maker én van de kijker). Wat voor keuzes maak je, wat onderzoek je verder, wat selecteer je en prioriteer je? Ook werd gesproken over de aanleiding om tot deze foto te komen, over de methodologische grondigheid én over de mensen die betrokken werden in het proces. Meer achtergrondinformatie is te vinden via het padlet.

Openbare les ‘Grenspraktijken verdiepen’ (Niek van den Berg)

Niek van den Berg vertelde in kort bestek over het aandachtsgebied en conceptueel kader van het lectoraat, over de resultaten in de verschillende werklijnen, en over de plannen voor de komende jaren. In haar verhaal gebruikte ze een oloïde als metafoor voor de beweging die je als onderzoekende professional maakt tussen je rol van onderzoeker en andere rollen (bijv. inhoudelijk expert, docent, innovator). Deze openbare les is terug te kijken via ons videokanaal.

210215 6 jaar Grenspraktijken Oloide

Gesprek ‘Grenspraat in kenniskringen’ (Sara Albone en Arjen Nawijn)

Dit gesprek is voorbereid via een rondvraag bij kenniskringen van 6 lectoraten van verschillende educatieve hogescholen. Ingegaan werd op twee vragen: ‘Wat draagt participatie in een kenniskring bij aan je professionele ontwikkeling en die van je organisatie? Hoe ervaar je als kenniskring-lid het werken op/over/aan/in grenzen?’ Deelnemers aan het gesprek waren docentonderzoekers uit het mbo en hbo. De rol van docentonderzoeker blijkt voor hen een enorme bron van professionalisering, niet alleen als onderzoeker, maar ook als expert, innovator en niet te vergeten als docent. Dit roept de vraag op wat er in de huidige vormgeving van het docentschap ontbreekt dat daar minder tijd is voor reflectie en verdieping. En wat je er aan kunt doen. Mooie vraagstukken voor een vervolg.

Gesprek ‘Grensbegeleiders, over onderzoeksbegeleiding’ (Niek van den Berg, Pim van Heijst, Hanneke Maassen en Lisette Munneke)

Dit gesprek is voorbereid in samenwerking met EAPRIL Cloud 11 over de methodologie van praktijkgericht onderzoek. De eigen aard van praktijkgericht onderzoek is verkend naar aanleiding van de vraag Hoe geef je onderzoeksbegeleiding aan studenten? Hoe verhouden het inhoudelijke vraagstuk en de aandacht voor de onderzoeksmethode zich tot elkaar? Welke onderzoekskwaliteit is nodig, uitgaande van eisen aan methodologische grondigheid, praktische relevantie en ethisch verantwoord werken? Is esthetische waarde een vierde eis? Wat voor kwaliteiten heb je als begeleider nodig? Wanneer en hoe moet je studenten wel en niet sturen in het onderzoek? Moet je participeren in een gezamenlijk onderzoek of kun je als buitenstaander begeleiden? Het was een inspirerend eerste vraag verhelderend gesprek dat uiteraard weer vervolgvragen oproept.

Vervolg

We werken op dit moment aan een uitgave met de uitgebreide versie van de openbare les en alle activiteiten van de week erin verwerkt. Heeft u interesse om die uitgave t.z.t. te ontvangen? Stuur dan een e-mailbericht naar: grenspraktijken.hogeschool.wageningen@aeres.nl

Uiteraard werken we in lectoraat Grenspraktijken verder met de nieuwe inzichten. Een prima basis voor de komende jaren. Interesse om hierin samen op te trekken? Neem contact met ons op via grenspraktijken.hogeschool.wageningen@aeres.nl