Grenspraktijken Mycorrhiza

Grenspraktijken verdiepen: opbrengsten en vooruitblik na zes jaar lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers

Date

In 2015 startte het lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers bij Aeres Hogeschool Wageningen, met als lector Niek van den Berg. Na zes jaar maakt ze de balans op in de uitgave Grenspraktijken verdiepen. Daarbij belichten haar docentonderzoekers Sara Albone, Hanneke Maassen en Arjen Nawijn de activiteiten die in de speciale lectoraatsweek in januari 2021 plaatsvonden.

Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers

Uitgangspunt van het lectoraat is dat onderzoekend werken aan (weerbarstige) praktijkvraagstukken uitgelezen kansen biedt om duurzame verbeteringen in werkpraktijken te realiseren. Dat vraagt wel bepaalde kwaliteiten van de betrokkenen, en daar richt het lectoraat het vizier op.

Waar het lectoraat met name naar kijkt is onderzoekend en transdisciplinair vermogen. In hoeverre zijn opleiders en onderzoekers in staat om met een onderzoekende houding te werken? Gebruik te maken van bestaand onderzoek? Interactief samen te werken aan goed onderzoek? Anderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van onderzoekend en transdisciplinair vermogen? Met dit soort vragen ging het lectoraat zes jaar geleden aan het werk. Ze zijn ondergebracht in werklijnen rond de volgende thema's:

  1. opleiden en professionaliseren van educatieve professionals,
  2. onderzoekend vermogen van leerlingen en studenten in het vmbo en mbo,
  3. masteropgeleiden en onderzoekend werken in het vmbo en mbo, en
  4. methodologische vraagstukken in praktijk(gericht)onderzoek.

Balans opmaken en vooruitkijken

In de afgelopen zes jaar zijn Niek en haar collega's betrokken geweest bij het werken aan praktijkvraagstukken in diverse contexten binnen en buiten Aeres. Daarmee is veel inzicht verworven over grenspraktijken van en tussen (de rollen van) opleiders en onderzoekers, en hoe je daarin kunt opereren.

In de uitgave Grenspraktijken verdiepen geven Niek, Arjen, Hanneke en Sara een overzicht van de opbrengsten van de vier werklijnen en schetsen ze de doorontwikkeling en nieuwe plannen van het lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers.