Leren en innoveren arrow

Masteropleiding Leren en Innoveren Aeres scoort hoog bij zowel studenten als experts

Date

WAGENINGEN – De masteropleiding Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen is opnieuw, en al jaren op rij, de topper in de categorie Onderwijsvernieuwing in de nieuwe Keuzegids Masters. Aeres voert net als voorgaande jaren de ranglijst aan. Ook het oordeel van het expertpanel in het najaar van 2020 was onverdeeld positief. Opleidingsmanager Lia Spreeuwenberg is blij met deze resultaten: ‘Het is fijn dat zowel studenten als werkveld meer dan tevreden zijn met wat we neerzetten en bereiken. Want daar is het ons natuurlijk om te doen, dat we krachtige, onderzoekende innovatoren van leren opleiden, die impact hebben in eigen werkomgeving.’

Ver boven gemiddeld

De kwaliteitsvergelijking in de Keuzegids Masters 2021 is gebaseerd op studentenoordelen in de Nationale Studenten Enquête (NSE). De opleiding scoort in alle 10 categorieën (ver) boven de gemiddelde beoordelingen van de masters. Studenten zijn met name zeer tevreden over de onderdelen: Programma, Toetsing, Docenten, Wetenschappelijke vorming, Praktijkgerichtheid, Begeleiding en Faciliteiten.
Oordeel van experts
In het najaar van 2020 heeft de visitatie van de masteropleiding plaatsgevonden, uitgevoerd door een panel van experts. Ook hun oordeel is onverdeeld positief. Opleidingsmanager Lia Spreeuwenberg vertelt daarover: “Zo’n panel van experts bekijkt alle onderdelen van de opleiding grondig en gaat stevig in gesprek met alle betrokken: docenten, studenten, alumni, management, werkveld. En dan is het heel fijn dat de commissie in hun eindrapport heel positief is. Ze geven bijvoorbeeld aan dat het beroepenveld zeer tevreden is over het niveau van de studenten en de manier waarop studenten functioneren op het gebied van innovatie. Dat is natuurlijk waarvoor we deze opleiding doen: om krachtige, onderzoekende innovatoren van leren op te leiden, die impact hebben in eigen werkomgeving.”

Onderwijs en begeleiding

Lia Spreeuwenberg is blij met de feedback: “Een mooie terugkoppeling vind ik ook wat de commissie zegt over het onderwijs en de begeleiding: <De vormgeving van het robuuste en uitdagende onderwijsprogramma is goed doordacht en is consistent met de principes van de opleiding. De opleiding heeft de begeleiding in alle fasen van de opleiding gedegen vormgegeven. Deze past tevens goed bij de didactische visie van de opleiding over kenniscreatie. Ook in de begeleiding krijgt het collectieve perspectief ruime aandacht. De feedback die studenten krijgen is gedegen en erg zorgvuldig>.”

Diversiteit studenten

Ook de samenstelling van de studentengroep is van belang. Lia Spreeuwenberg: “De commissie benoemt daarnaast de grote diversiteit van studenten uit verschillende sectoren. Als opleiding vinden we dat een echte meerwaarde bij leren en ontwikkelen. En de commissie ziet hoe het docententeam daar mee omgaat; <Docenten maken in het onderwijs goed gebruik van de meerwaarde die de verschillende achtergronden van de studenten bieden> en <De inhoudelijke expertise van docenten sluit tevens aan bij de diversiteit van de instromende studenten>.”

Ambitie om te innoveren

De master Leren en Innoveren leidt docenten en kennismanagers op tot innovators in het (beroeps-) onderwijs en/of bedrijfsleven. Studenten werken aan hun innovatie-ambitie in de eigen praktijk, waaraan ook onderzoek wordt verbonden. Zo ontstaat een wisselwerking tussen ervaring in de werkpraktijk en wetenschappelijke kennis.

Meer info

Klik hier voor meer informatie over de masteropleiding.