Stedelijke voedselvraagstukken

Lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken start in Almere

Date

Steeds meer mensen wonen in de stad, of willen daar wonen. Al deze mensen moeten voorzien worden van voedsel. Het is van belang dat iedereen toegang heeft tot betaalbaar gezond en duurzaam voedsel dat past bij zijn of haar achtergrond. Gezondheid staat meer dan ooit in de belangstelling. Voedsel heeft daar een grote impact op. Vanaf 1 juli 2021 is Esther Veen als lector Stedelijke Voedselvraagstukken bij Aeres Hogeschool Almere aan de slag gegaan.

Door de jaren heen is ons voedselsysteem geïndustrialiseerd geraakt. Dit heeft zijn positieve kanten, maar heeft ook negatieve effecten op het milieu, de leefomgeving en onze gezondheid. Bekende effecten op het milieu zijn ontbossing, uitputting van de bodem en waterschaarste. Ook het aantal mensen dat lijdt aan overgewicht en obesitas wordt met ons huidige geïndustrialiseerde voedselsysteem in verband gebracht. ‘Daarom is het belangrijk om het voedselsysteem te veranderen, bijvoorbeeld door consument en producent dichter bij elkaar te brengen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er nooit meer iets van ver weg mag komen, maar wat meer menselijke maat en wat meer lokaal eten heeft positieve effecten die verder gaan dan alleen een beter milieu. Het vertrouwen in voedsel bijvoorbeeld. Mensen die in de stad wonen zien minder van voedselproductie. Als voedsel weer dichterbij wordt geproduceerd, dan zal er meer kennis en een beter beeld ontstaan. Het is belangrijk dat gezond, duurzaam voedsel normaler en toegankelijker wordt, en niet alleen geassocieerd wordt met groepen die meer te besteden hebben.’ Aldus Esther Veen.

Bij het onderzoek zullen studenten betrokken worden en zal een nauwe samenwerking plaatsvinden met de Flevo Campus, de wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken van de toekomst.

Lector Esther Veen werkt al jaren op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken. Voor Wageningen University & Research deed ze praktijkgericht onderzoek naar onder andere stadslandbouw en multifunctionele landbouw. In haar promotieonderzoek richtte ze zich op buurtmoestuinen in Nederland en de mate waarin tuinders gemotiveerd zijn door de wens een ander voedselsysteem te creëren. Twee van de onderzochte tuinen bevinden zich in Almere. De afgelopen jaren werkte ze als universitair docent bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie bij Wageningen University. Hier zette ze haar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van voedsel in de stad voort en was ze docent op het gebied van voeding, sociologie en het stedelijk voedselsysteem.