Inauguratie Ron Methorst

Ruimte zien en ruimte krijgen - Inauguratie Ron Methorst

Date

Ontdek welke meerwaarde jouw boerenbedrijf te bieden heeft en zoek uit wat bij jou en jouw bedrijf past. Deze oproep plaatste Ron Methorst tijdens zijn inauguratie op woensdag 29 september. Boeren kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk platteland met hoge natuurwaarde en bijzondere producten en diensten, zij hebben echter wel ruimte nodig om te dit ontwikkelen. Met zijn lectoraat Omgevingsinclusief Ondernemen bij Aeres Hogeschool Dronten wil Methorst hier onderzoek naar doen en een bijdrage aan leveren.

De druk op boeren is groot, de toekomst voor veel jonge boeren lijkt niet altijd rooskleurig. Toch is er nog altijd een grote groep jonge aspirant boeren die kiest voor dit boeiende vak. Landbouwbedrijven moeten steeds vaker de afweging maken tussen het focussen op productie of op het leveren van maatschappelijke meerwaarde. Bij productie staat het volume centraal. Dit zijn bedrijven die in feite het mogelijk maken dat de supermarkt schappen gevuld zijn. Bij de focus op maatschappelijke meerwaarde is de relatie met de directe omgeving belangrijk. Welke meerwaarde kun je met je boerenbedrijf bieden als het gaat om natuur, landschap, extra dierwelzijn of het aanbieden van bijzondere producten.

,,Productie en meerwaarde is beide nodig, zonder productiebedrijven krijgen we lege schappen. Zonder meerwaarde missen we de ontmoeting van boer met burger, van agro-ecologische natuur en van bijzondere producten met een eigen identiteit,’’ aldus Methorst.

Inauguratie Ron Methorst

Boerendiversiteit

Methorst gaat met studenten van Aeres Hogeschool Dronten en een breed netwerk aan organisaties samenwerken aan boerendiversiteit en aan het opleiden van ondernemers die bouwen aan de landbouw van de toekomst.

De uitdaging is groot om als boer de eigen route te vinden, hoe breng je dit op jouw bedrijf bij elkaar? Want wat men ook zegt over 'de boeren', jij bent als boer degene die met de familie op de boerderij de keuzes maakt en ook moet maken. Hoe wil je boer zijn? Maar ook: hoe kun je boer zijn? Wat past bij jou, bij het bedrijf, bij de omgeving en bij de markt?

Die tocht gaat langs heel diverse paden en heeft veel verschillende uitkomsten. Het lectoraat bouwt mee aan de mogelijkheden om ruimte te zien en om ruimte te krijgen. Voor de studenten, voor de boeren, voor ons allemaal. Want een mooi en vitaal platteland heeft boeren nodig die als ondernemer producten en diensten maken die van waarde zijn. Van waarde voor de burger en maatschappij en voor natuur en landschap.

Inauguratie Ron Methorst

Meer over het Lectoraat Omgevingsinclusief Ondernemen