Inauguratie Kathalijne Visser

Inauguratie Kathalijne Visser - Wees je bewust van het effect van jouw gedrag op het dier

Date

(Gezelschaps)dieren spelen een belangrijke rol in onze maatschappij en hebben een positieve impact op het leven van mensen. Dieren kunnen mensen ook helpen in bijvoorbeeld de zorg, welzijn of in de opsporing. Er is echter nog heel weinig bekend over welke effecten dat op het dier heeft. Kathalijne Visser wil met haar lectoraat Human Animal Interactions bij Aeres Hogeschool hierop inspelen. Donderdag 7 oktober vond haar inauguratie plaats. Visser: ,,Met ons onderzoek wil ik meer inzicht krijgen in de interactie tussen mens en dier en een bijdrage leveren aan het welzijn van dieren.’’

Visser ziet dat er door maatschappelijke druk steeds meer aandacht is voor problemen/issues bij (gezelschaps)dieren die door menselijk gedrag ontstaan, zoals bijvoorbeeld stress of gezondheidsproblemen. Een bekend voorbeeld is overgewicht bij gezelschapsdieren. Natuurlijk vinden honden het lekker om tussendoortjes te krijgen of wat over is lekker op te smikkelen. Maar overgewicht leidt ook bij huisdieren tot veel gezondheidsproblemen.

,,Meer inzicht krijgen in de interactie tussen mens en dier en een bijdrage leveren aan het welzijn van dieren. Over dat eerste is weinig bekend op dit moment, maar dit is net zo belangrijk als het gebruik van goede materialen. Ik denk dat het goed is dat er meer richtlijnen komen over hoe de mens moet omgaan met dieren. Als je dan op een bepaalde manier handelt, weet je dat het voor mens en dier goed is. We hebben de plicht te zorgen dat dieren geen pijn lijden. Wij hebben een geluksgevoel als we weekend hebben. Waarom zou een paard hier geen recht op hebben?”, aldus Visser.

Binnen haar onderzoek werkt ze ook intensief samen met studenten van Aeres Hogeschool Dronten en Hulphond Nederland. Ook werken studenten mee aan onderzoek naar het paardenwelzijn bij dierondersteunde activiteiten en therapieën.

Onderzoek op drie niveaus ’s

Visser heeft haar plannen voor de komende jaren ondertussen goed uitgewerkt en wil op drie verschillende niveaus aan de slag. Niveau 1 is het dierniveau. Er wordt vooral gekeken naar hoe het dier zich voelt, daarbij wil ze naast de gedragsobservaties ook gebruik maken van de nieuwste sensortechnologie. Niveau 2 is gericht op de mens- dier interactie zelf. Waarom is de ene persoon wel een goede match met een specifieke hond en de andere persoon niet? Het laatste niveau, niveau 3 richt zich op de maatschappij. Een groeiende groep mensen ‘vindt iets van dieren’. Zo zijn er steeds meer actiegroepen die zich bijvoorbeeld richten op de intensieve veehouderij, maar ook op de paardensector.

Het respect voor bijvoorbeeld de bereden politie wordt ook minder. Onlangs raakte er zelfs een paard gewond. Dit was eerder nog nooit gebeurd. Daarom is het belangrijk dit in ons onderzoek mee te nemen

Kathalijne Visser, Lector

Invloed menselijk gedrag op het dier

Naast de drie niveaus wil Visser zich binnen haar lectoraat focussen op drie thema’s: zorg & veiligheid, sport & ontspanning en management. Hulphonden, paardencoaching en speurhonden staan bijvoorbeeld centraal binnen het thema zorg & veiligheid. Bij het thema sport & ontspanning ligt de focus op competities en wedstrijden, evenementen en de omgang met dieren voor ontspanning. Zaken als fokkerij, houderij en voeding komen bij het laatste thema aan de orde. Wat voor gevolgen heeft bijvoorbeeld het fokken van honden met een korte snuit; wat doet dit met het welzijn van het dier.

Bewustwording

Visser heeft nog wel een oproep aan de sector aan het gaat om dierenwelzijn.,,Willen we het dierenwelzijn, dus ook bij gezelschapsdieren, waarborgen dan is het noodzakelijk dat iedereen zich bewust wordt van het effect van zijn/haar eigen gedrag op het dier. Ook is het nodig te blijven investeren in vertrouwen, transparantie en verantwoordelijkheid en daarover met elkaar in gesprek te blijven. Dus: wees bewust van het effect van je eigen gedrag en blijf met elkaar in gesprek. Alleen dan kunnen we dierenwelzijn bij (gezelschaps)dieren waarborgen."

Inauguratie Kathalijne Visser

  • Meer informatie over het lectoraat Human-Animal Interactions vind je hier.