Master voltijd opleiding Food systems innovation Aeres Hogeschool Almere

Primeur: eerste masteropleiding in Almere

Date

Aeres Hogeschool Almere heeft de primeur: vanaf september 2021 wordt bij de hogeschool voor het eerst een Master of Science (MSc) opleiding aangeboden. Dit is ook de eerste MSc opleiding in de stad Almere.

Het betreft een éénjarige Engelstalige masteropleiding, Food Systems Innovation, waarin de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem centraal staat. Hiermee leidt Aeres Hogeschool Almere professionals op die innovatieve en praktische oplossingen bedenken voor de uitdagingen van ons huidige voedselsysteem. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het voeden van de groeiende bevolking in wereldsteden met duurzaam en gezond voedsel, omgeving en biodiversiteit of het verminderen van de impact op het klimaat.

Juist in Almere is een masteropleiding als deze van groot belang. De stad heeft de ambitie om voorloper en voorbeeld te zijn in onderwijs en onderzoek op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken. Daarom wordt de Flevo Campus gerealiseerd, een kennisknooppunt voor opleidingen, onderzoek en praktijkvoorzieningen die laten zien wat de oplossingen zijn voor stedelijke voedselvraagstukken. Aeres Hogeschool Almere is, met haar opleidingen en praktijkonderzoek de belangrijkste kennispartner van Flevo Campus. Zo biedt Almere met aan de ene kant de grootstedelijke omgeving (Metropool Regio Amsterdam) en de andere kant het voedselproducerende Flevoland een inspirerende voedselomgeving voor de studenten die vanaf september de nieuwe masteropleiding gaan volgen.

Deze opleiding sluit aan bij de internationale ambities van Aeres Hogeschool, logischerwijs omdat voedselvraagstukken per definitie een internationale dimensie hebben. Door studenten vanuit allerlei landen samen te brengen in deze opleiding ontstaat een dynamische leeromgeving.

Het hele proces om een dergelijke Master te ontwikkelen en formeel goedgekeurd te krijgen is langdurig en complex. Het dezer dagen afgerond met een positief advies van een visitatiepanel aan het Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan. Dat is het formele groene licht!