Gideon Spanjar

Gideon Spanjar nieuwe lector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte bij Aeres Hogeschool Almere

Date

Gideon Spanjar is per 1 oktober benoemd als lector van het nieuwe lectoraat op het gebied van innovatie van de groenstedelijke ruimte bij Aeres Hogeschool Almere. Het lectoraat is onderdeel van het onderzoeksprogramma Gezond Leven in de Groene Stad. Gideon heeft een brede internationale carrière opgebouwd in gebiedsontwikkeling en gaat daarmee de praktijk ondersteunen met een integrale aanpak van urgente leefomgevingsopgaven.

Klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit

Het nieuwe lectoraat is een samenwerking met de gemeente Almere en provincie Flevoland. Klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit zijn de drie thema’s waar het lectoraat zich mee bezighoudt. Spanjar: “Hittegolven en plensbuien wisselen elkaar af; onze steden kunnen het zichtbaar niet meer aan. Op vitale plekken in de stad, zoals bedrijventerreinen, buurtpleinen, winkel- en stationsgebieden, brand je op zomerse dagen weg of loop je door het water. Daar is het niet alleen nodig om water beter te reguleren en voldoende koele plekken te creëren maar ook meer belevingswaarde toe te voegen om economische activiteiten te ondersteunen en de leefbaarheid te vergroten.

Klimaatverandering roept op tot circulair gebruik van grondstoffen en kringlopen lokaal te sluiten. Innovatieve groene ruimtes kunnen met verschillende ecosysteem diensten de circulaire economie echt aanjagen. Aansluitend laat de Covid-19crisis bij mensen een toenemende behoefte zien om de natuur dichtbij te hebben. Daarvoor moeten we groene initiatieven ontwikkelen die samengaan met woningbouw en de andere opgaven van de stad.”

Praktijkervaring

Spanjar neemt met zijn achtergrond een rijke ervaring mee door het leiden van complexe internationale onderzoeksprojecten voor het Centre of Expertise Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij blijft parttime als projectleider en senior onderzoeker verbonden aan de lectoraten Bouwtransformatie en Water in en om de Stad van de HvA.

Met het project Cool Towns heeft Spanjar met zijn HvA-team een leidende positie in het in kaart brengen van stedelijke hitteproblematiek en het monitoren van klimaatadaptieve maatregelen voor Europese gemeenten en regio’s. En voor het project Sensing Streetscapes werkt hij met ruimtelijke ontwerpers samen om te onderzoeken hoe een menselijke maat in de straat ontworpen kan worden in nieuwe (hoogbouw) woonmilieus.

Onmisbare Schakel

De groenstedelijke ruimte is een onmisbare schakel om de stad toekomstbestendig te maken voor klimaatverandering en in te spelen op de (veranderende) behoefte van mensen. Het lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte speelt graag een verkennende rol bij het ontwerpen, monitoren en opschalen van experimentele gebiedsontwikkelingen en het innoveren van bijbehorende governance arrangementen. Spanjar ziet veel kansen om dit met studenten en in samenwerking met praktijkpartners te doen.

Voor meer informatie zie de lectoraatspagina.

Foto: Tamara Hoornweg Photography