Appels studie food voeding gezond Aeres Hogeschool Almere

Responsief (beroeps)onderwijs voor transitie in agrofood

Date

Uitputting van natuurlijke hulpbronnen, uitstoot van stikstof, CO2, zoönosen: enkele voorbeelden van uitdagingen waar de huidige agrofoodsector voor staat. Deze sector staat op het moment onder grote druk om duurzamer te worden, wat gepaard zal gaan met veranderingen. In het boekje 'Responsief (beroeps)onderwijs voor transitie in agrofood: hoe ziet het eruit en hoe het te ontwikkelen?' beschrijven prof. dr. Frank de Jong en dr. ir. Pieter Seuneke de onderwijsvraagstukken die hiermee samenhangen én schetsen zij een beeld van hoe het (beroeps)onderwijs voor transitie in agrofood eruit kan zien.

IMPACT: transitie in het agro-food domein, een gedeeld lectoraatsprogramma

Het boekje is een bundeling van de belangrijkste inzichten van het lectoraat Responsief onderwijs voor transitie in agrofood, uitgevoerd door Aeres Hogeschool Wageningen. Dit lectoraat maakte deel uit van het IMPACT-lectoraatsprogramma Transitie in het agrofood-domein, een gedeeld programma met de HAO-instellingen Has Hogeschool, Hogeschool Inholland, Van Hall Larenstein en Aeres Hogeschool (de faculteiten in Dronten en Wageningen).

Transitie in het (beroeps)onderwijs

Hoewel onderzoek en beleid belangrijke ingangen zijn voor het werken aan de beschreven uitdagingen in de agrofoodsector, is transformatie van het bestaande onderwijs ook van cruciaal belang. Het groene beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) vormt een belangrijke schakel omdat het tot taak heeft (jonge) professionals voor te bereiden op hun toekomstige functie in de voortdurend veranderende, innovatieve sector. 

De focus van het lectoraat Responsief onderwijs voor transitie in agrofood ligt dan ook op vraagstukken voor het onderwijs, zoals: wat moeten toekomstige professionals kunnen? Hoe ziet het onderwijs dat daarop aansluit eruit? Hoe kan dit ontwikkeld worden en wat is daarvoor nodig?

In dit boekje schetsen Frank de Jong en Pieter Seuneke een beeld van hoe het (beroeps)onderwijs voor transitie in agrofood er uit kan zien, gebaseerd op de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan in de onderzoeks- en onderwijspraktijk (op bachelor- en masterniveau), alsook tijdens het gedeelde IMPACT-programma. De publicatie biedt handvatten aan onderwijsinstellingen, docenten, beleidsmakers en onderzoekers die staan voor de vormgeving van (beroeps)onderwijs voor transitie in de agrofoodsector. 

Responsief (beroeps)onderwijs voor een transitie in agrofood

“De transitie van het agrofoodsysteem vraagt ook om een transitie van het onderwijs. In het oude systeem is het niet gemakkelijk een andere, voor transitie benodigde wijze van leren denken en handelen te ontwikkelen. Het gaat hier dus niet alleen om een nieuwe inhoud, maar ook om een nieuwe visie op leren, opleiden en onderwijs, waarin kennis wordt ontwikkeld in interactie met de omringende wereld”, aldus de auteurs.

Bekijk hier de publicatie.

In gesprek?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Frank de Jong en Pieter Seuneke.