Manon_Ruijters

Waarom leren een belangrijke rol speelt in de realisatie van grote opgaven – essay Manon Ruijters

Date

Manon Ruijters en Björn Prevaas hebben een essay geschreven over de rol van leren in de complexe opgave om aardgasvrije wijken te realiseren. Dit deden zij in opdracht van  het overheidsprogramma Aardgasvrije Wijken.

Een belangrijke conclusie van Ruijters is dat er een belangrijke verbinding ligt tussen leren en realiseren in complexe opgaven en dat het nodig is om een diversiteit in leren aan te brengen in de omslag naar aardgasvrije wijken. Gebruikelijke strategieën als kennisoverdracht en participatie zijn niet voldoende om doelstellingen te behalen. Want hoe genereer je betekenis over dit thema bij bewoners? Hoe geef je de verandering vorm? Hoe realiseer je gemeenschappelijke beeldvorming en collectiviteit? Hoe kan je leren van pilots? En tot slot, welke rol is er in zo’n verandering voor koplopers, volgers en achterblijvers?

Het realiseren van grote opgaven kan niet zonder leren

In de masteropleiding Leren en Innoveren bij Aeres Hogeschool Wageningen weten we dat leren in alle organisaties belangrijk is en leiden we mensen op tot experts in leren en innoveren.

Lees hier het essay Vrij van aardgas, rijk aan leren

Manon Ruijters is Lector Professionele identiteit en organisatie bij Aeres Hogeschool Wageningen en vanuit die rol ook verbonden aan de Master Leren en Innoveren bij Aeres Hogeschool Wageningen. Daarnaast is zij hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de VU in Amsterdam en mede-eigenaar en adviseur bij Good Work Company.