Groene blaadjes met waterdruppels

Coronavirus

Date

In december 2019 startte in China een uitbraak van het Coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres Hogeschool volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op www.aereshogeschool.nl/coronavirus vind je de komende periode (verwijzingen naar) de belangrijkste informatie over het Coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die we, indien noodzakelijk, als Aeres Hogeschool nemen.