Gras

Informatie coronavirus

Laatste updates locaties Aeres Hogeschool

Hieronder lees je alle specifieke updates die gelden voor alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen). Daaronder lees je alle algemene updates die Aeres-breed gelden.

16 februari 2022

Verdere afbouw coronamaatregelen

De overheid bouwt in stappen de coronamaatregelen verder af. Hieronder een overzicht van wat dit betekent binnen Aeres:

Thuiswerkadvies per direct versoepeld

Het thuiswerkadvies is versoepeld. Het advies ‘werk thuis indien mogelijk’ is vervallen. Fysiek onderwijs geven is het uitgangspunt. Alle werkzaamheden die hiermee direct verband houden vinden dus ook plaats op locatie. Daar waar die betrokkenheid minder aanwezig is, is het advies vanuit de overheid om maximaal 50% van de werkzaamheden op locatie te doen. Dit vind plaats na afstemming met de leidinggevende.

Aeres is blij dat alle collega’s hierdoor weer met elkaar kunnen samenwerken op locatie. 

Versoepelingen per 18 februari 2022

Per 18 februari 2022 gelden de volgende versoepelingen:

 • Bij Aeres Hogeschool vervalt de maximale groepsgrootte voor onderwijsactiviteiten.

Versoepelingen per 25 februari 2022

Per 25 februari worden twee belangrijke versoepelingen doorgevoerd:

 • De mondkapjesplicht vervalt op alle Aeres-locaties. Het advies blijft om een mondkapje te dragen in situaties waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, maar dit mag een ieder voor zichzelf afwegen;
 • De verplichting om anderhalve meter afstand te houden vervalt op alle Aeres-locaties. 

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

Ondanks de versoepelingen gelden er nog een aantal voorzorgsmaatregelen:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Hou je tot 25 februari aan de afstandsregels en de regels voor het dragen van een mondkapje;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  - blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen)
  - was regelmatig je handen;
  - niezen en hoesten in de ellebogen;
  - geen handen schudden.

10 februari 2022

Bindend Studie Advies (BSA) ook dit jaar opgeschort

Net als in de afgelopen twee jaar krijgen eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs een jaar extra tijd om hun verplichte studiepunten te behalen. Aeres Hogeschool volgt hiermee het besluit dat binnen de Vereniging Hogescholen is genomen. “Het opschorten van het bindend studieadvies geeft onze studenten extra lucht. Dat is nodig omdat ze ook dit studiejaar weer veel hinder hebben ondervonden van de coronamaatregelen”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De lockdown sinds half december 2021 en de omikrongolf direct daaropvolgend hebben ervoor gezorgd dat toch weer veel lessen online moesten worden gegeven of zelfs niet konden doorgaan. Daarom is recent besloten om ook de eerstejaars van dit studiejaar extra te tijd te geven.

Laatste updates Aeres-breed

25 februari 2022

Mondkapjesplicht en afstandsregel vervallen

Een aantal eerder aangekondigde versoepelingen van coronamaatregelen zijn vanaf 25 februari 2022 van kracht. Concreet gaat het om het vervallen van de afstandsregels en de mondkapjesplicht. Binnen Aeres betekent dit dat:

 • De mondkapjesplicht op alle Aeres-locaties is vervallen. Het advies blijft om een mondkapje te dragen in situaties waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, maar dit mag een ieder voor zichzelf afwegen;
 • De verplichting om anderhalve meter afstand te houden is op alle Aeres-locaties vervallen.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties
Een aantal voorzorgsmaatregelen blijven gelden:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Naast fysiek onderwijs kunnen ook overige werkzaamheden op locatie plaatsvinden. Bij deze overige werkzaamheden geldt nog wel het advies om dit, indien mogelijk, maximaal 50% van de werktijd op locatie te doen. Medewerkers stemmen dit af met hun leidinggevende.
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen)
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden;
  o geef elkaar ruimte waar het kan.

16 februari 2022

Verdere afbouw coronamaatregelen

De overheid bouwt in stappen de coronamaatregelen verder af. Hieronder een overzicht van wat dit betekent binnen Aeres:

Thuiswerkadvies per direct versoepeld
Het thuiswerkadvies is versoepeld. Het advies ‘werk thuis indien mogelijk’ is vervallen. Naast het geven van fysiek onderwijs geldt nu bij ook overige werkzaamheden dat dit weer op locatie kan. Bij deze overige werkzaamheden geldt nog wel het advies om dit, indien mogelijk, maximaal 50% van de werktijd op locatie te doen. Medewerkers stemmen dit af met hun leidinggevende.
Aeres is blij dat alle collega’s hierdoor weer met elkaar kunnen samenwerken op locatie.

Versoepelingen per 18 februari 2022
Per 18 februari 2022 gelden de volgende versoepelingen:

 • Bij Aeres MBO en Aeres Hogeschool vervalt de maximale groepsgrootte voor onderwijsactiviteiten;
 • Voor Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat:
  • open dagen weer mogelijk zijn. Ouders, verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5 meter) mogen de school weer bezoeken;
  • scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de school kunnen worden losgelaten;
  • tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen cohortering op niveau van klas/groep meer).

Versoepelingen per 25 februari 2022
Per 25 februari worden twee belangrijke versoepelingen doorgevoerd:

 • De mondkapjesplicht vervalt op alle Aeres-locaties. Het advies blijft om een mondkapje te dragen in situaties waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, maar dit mag een ieder voor zichzelf afwegen;
 • De verplichting om anderhalve meter afstand te houden vervalt op alle Aeres-locaties.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties
Ondanks de versoepelingen gelden er nog een aantal voorzorgsmaatregelen:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Hou je tot 25 februari aan de afstandsregels en de regels voor het dragen van een mondkapje;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  • blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen)
  • was regelmatig je handen;
  • niezen en hoesten in de ellebogen;
  • geen handen schudden.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op maandag 23 augustus 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ook ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: