Gras

Informatie coronavirus

Laatste updates locaties Aeres Hogeschool

Hieronder lees je alle specifieke updates die gelden voor alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen). Daaronder lees je alle algemene updates die Aeres-breed gelden.

14 januari 2021

De lockdown vanwege het coronavirus is helaas tot 9 februari verlengd. Alle medewerkers en studenten snakken naar het moment dat we elkaar weer 'live' kunnen ontmoeten. Omdat de zorgen over de verspreiding van het virus onverminderd hoog zijn, heeft de directie van de hogeschool besloten om de huidige onderwijs- en werksituatie te verlengen tot de voorjaarsvakantie die start op 22 februari. Indien op 9 februari a.s. blijkt dat er fysiek meer mogelijk is dan nu, zullen we daarvan zoveel mogelijk gebruik maken. Uiteraard is dat afhankelijk van de specifieke locatiesituatie en de toegestane vrijheden op dat moment.

15 december 2020

Gisteren heeft premier Rutte een lockdown tot en met 19 januari afgekondigd. We realiseren ons dat dit voor veel van ons een hard gelag is. We hopen allemaal op een voorjaar waarin er weer meer echt contact mogelijk is. Voor Aeres Hogeschool heeft de lockdown tot en met 19 januari de volgende gevolgen:

Onderwijs

Vanaf woensdag 16 december tot de start van semester 2 op 1 februari vinden alle lessen online plaats, met uitzondering van de praktijklessen.

Tentamens en assessments

Tentamens en assessments mogen in principe op locatie plaatsvinden. In een aantal gevallen zijn ze al online gepland, dat blijft uiteraard zo.

Stages en werkplekleren

Voor stages en werkplekleren gelden de regels van de branche of locatie waar de student stage loopt. We realiseren ons dat studenten zich zorgen kunnen maken over het effect hiervan op het studieverloop. Wij houden dit in de gaten. Voor specifieke vragen kunnen studenten zich wenden tot hun studieloopbaanbegeleider/mentor.

Buitenlandse reizen

Er zijn tot medio maart geen reizen naar het buitenland mogelijk. Dat betekent in de praktijk dat buitenlandstages dit studiejaar ook helaas niet meer mogelijk zullen zijn.

Werken op locatie

Het werken op de locaties was al ingeperkt en verloopt in overleg met de organisatie. Voor nu geldt tot en met 19 januari dat er alleen op school mag worden gewerkt als het strikt noodzakelijk is. In alle andere gevallen werken medewerkers vanuit huis.

Wervingsactiviteiten

In elk geval tot 19 januari vinden alle wervingsactiviteiten alleen online plaats. Dit geldt ook voor meeloopdagen en rondleidingen op de locaties.

Overige voorschriften

Als je op locatie bent, blijven de bekende regels gelden: alleen zonder klachten ben je welkom, houd altijd 1,5 meter afstand, was je handen, desinfecteer regelmatig  en draag een mondkapje wanneer je je verplaatst.

Tot slot

Voor nu wensen we iedereen een fijne kerstvakantie toe, let een beetje op elkaar en vooral, blijf gezond.

26 november 2020

Gebruik mondkapje verplicht vanaf 1 december

Wij willen iedereen erop attenderen dat het gebruik van een mondkapje in openbare ruimtes vanaf 1 december verplicht is in heel Nederland. Dus ook op de locaties van Aeres Hogeschool. Spatschermen, bandana’s of shawls vallen wettelijk niet onder de definitie van mondkapje.

De regel blijft hetzelfde: Draag een mondkapje als je rondloopt op de locaties van Aeres Hogeschool. Dit geldt ook als je ergens geen 1,5 meter afstand kunt houden. Als je eenmaal in een lokaal of op je werkplek zit, kan het mondkapje af. Wij gaan er vanuit dat je zelf voor een mondkapje zorgt.

Bindend Studie Advies uitgesteld

Deze week worden de medewerkers van Aeres Hogeschool en alle eerstejaarsstudenten geïnformeerd over de recentelijke informatie over het Bindend Studie Advies (BSA). Er gaan geluiden over afschaffing daarvan. Dat is niet aan de orde nu.

Wel is het BSA voor de eerstejaars studenten die zijn gestart in dit studiejaar 2020-2021 uitgesteld. De informatie daarover is via mail verstrekt aan de studenten op wie het betrekking heeft.

Laatste updates Aeres-breed

14 januari 2021

Periode van afstandsonderwijs verlengd tot en met 7 februari 2021

Het kabinet maakte op 12 januari jongstleden bekend dat de landelijke lockdown met drie weken is verlengd. Bovendien zijn de anderhalve meter-maatregelen binnen het onderwijs verder aangescherpt. Hieronder een overzicht van wat dit betekent voor de leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers: 

Onderwijs

De periode waarin op alle onderwijslocaties een groot deel van het fysiek onderwijs is vervallen, is verlengd tot en met 7 februari 2021. De huidige uitzonderingen op deze maatregelen blijven bestaan:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Afstandsregels aangescherpt

Waar mogelijk moeten leerlingen op het vmbo nu ook anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar gaan bewaren. Deze regel gold al voor studenten op het mbo en hbo en voor leerlingen, studenten en cursisten ten opzichte van docenten. Ook voor het Praktijkonderwijs (speciaal onderwijs) luidt de afstandsregel voor leerlingen onderling: ‘houd anderhalve meter afstand waar mogelijk’.
Waar van toepassing blijven verder de bestaande RIVM-richtlijnen gelden ten aanzien van het bewaren van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes.

Reizen

Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat er tot en met maart niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd wordt.

Aanwezigheid medewerkers

De onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen. Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.
Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren. 

15 december 2020

Afstandsonderwijs binnen Aeres en Nordwin College van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet het besluit moeten nemen om landelijk fysieke onderwijsactiviteiten voor een groot deel stop te zetten. De maatregel duurt van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021. Hieronder staat welke gevolgen de maatregel heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers binnen Aeres en Nordwin College.

 • Met ingang van woensdag 16 december vervalt een groot deel van de lessen op de onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College. Waar mogelijk wordt overgeschakeld op afstandsonderwijs. Er is sprake van een aantal belangrijke uitzonderingen op deze maatregel:
  o Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
  o Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
  o De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen en studenten en voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen;
  o Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.
 • De onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen.
 • Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.
 • Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat er tot half maart niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd wordt.
 • Waar van toepassing blijven de RIVM-richtlijnen gelden ten aanzien van het bewaren van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes.

Aeres en Nordwin College doen er alles aan om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Wanneer een praktijkexamen op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit Coronaproof te kunnen organiseren. De onderwijslocaties zullen hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op donderdag 14 januari 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat er tot en met maart niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd wordt.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: