Gras

Informatie coronavirus

Laatste updates locaties Aeres Hogeschool

Hieronder lees je alle specifieke updates die gelden voor alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen). Daaronder lees je alle algemene updates die Aeres-breed gelden.

14 april 2021

De persconferentie van gisteravond, 13 april, heeft voor het onderwijs op onze hogeschool geen echte veranderingen laten zien ten opzichte van het bericht van 24 maart hieronder.

Onderwijs op locatie

In het kort: als de besmettingscijfers het dan toelaten, zal het hoger onderwijs weer heropend worden vanaf 26 april. Voor Aeres Hogeschool geldt dat de lessen op locatie starten na de meivakantie, met hier en daar een uitzondering. We gaan dan uit van gemiddeld 1 dag per week fysiek op locatie en de praktijklessen blijven net zoals nu doorgaan. Per faculteit wordt gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

Zelftesten

Wij blijven benadrukken dat iedereen die naar school komt een eigen verantwoordelijkheid heeft. Bij klachten kom je niet en laat je je eerst testen in een GGD teststraat. Je komt ook niet als je in contact bent geweest met een besmette persoon. Overal houden we 1, 5 meter afstand, dragen een mondkapje en wassen onze handen regelmatig.

Over gebruik en distributie van zelftesten is nu nog geen duidelijkheid. Op school wordt niet gecontroleerd op testuitslagen. Zoveel is al wel duidelijk. Hierin volgt Aeres Hogeschool de lijn van het hoger onderwijs in Nederland, geformuleerd door de Vereniging Hogescholen. Opnieuw de oproep: neem hierin je verantwoordelijkheid, voor jezelf en voor elkaar.

24 maart 2021

Op 23 maart is in de persconferentie aangekondigd dat het hoger onderwijs nog niet open mag voor onderwijs op locatie. De cijfers laten het niet toe helaas. Er verandert nu dus niets in het onderwijs en de huidige roosters.

Mogelijk is dit het geval vanaf de week van 26 april, de week voor de meivakantie. Alleen als het aantal besmettingen voldoende afneemt in de tussentijd. Waarschijnlijk starten de lessen op locatie na de meivakantie, met hier en daar een uitzondering. We gaan dan uit van gemiddeld 1 dag per week fysiek op locatie en de praktijklessen blijven net zoals nu doorgaan. Op 13 april is de volgende persconferentie en wordt hopelijk meer duidelijk. Ook verwachten we dan meer duidelijkheid over de mogelijkheid van zelftesten en hoe dat eventueel ingezet zal worden. Houdt de berichtgeving in de week van 14 april in de gaten. Per faculteit wordt dan gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

Voor nu, hou vol, er komt een tijd dat studenten en docenten elkaar weer op school kunnen gaan ontmoeten!

Laatste updates Aeres-breed

06 april 2021

De Rijksoverheid heeft aangekondigd dat, bij voldoende beschikbaarheid, vanaf medio april zelftesten beschikbaar komen voor het voortgezet onderwijs. Deze zelftesten zijn altijd vrijwillig en kunnen helpen om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gaat zowel om het risicogericht als om het preventief testen:

 • Het risicogericht testen wordt ingezet bij onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. Het is de bedoeling dat de risicogerichte zelftest op school door een individuele leerling of medewerker bij zichzelf wordt afgenomen, onder begeleiding van een daartoe getrainde medewerker.
 • Het preventief testen wordt op dit moment uitsluitend ingezet voor het onderwijspersoneel. Hierbij is de test een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is.

Aeres verwacht op korte termijn nadere informatie van de Rijksoverheid te krijgen over het zelftesten binnen het vo en zal op basis daarvan de benodigde stappen nemen. Ouders, leerlingen en medewerkers van de vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College zullen hierover nader worden geïnformeerd.

24 maart 2021

Update reisbeleid

Momenteel wordt binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Vanwege de aanhoudende coronasituatie is deze maatregel verlengd tot en met 15 mei 2021. Aeres volgt hiermee de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid.

11 maart 2021

Update reisbeleid

Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat Aeres de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid volgt. Om die reden wordt er momenteel binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Deze maatregel geldt al geruime tijd en werd deze week verlengd tot en met 15 april 2021.

24 februari 2021

Meer fysiek onderwijs mogelijk bij vmbo- en mbo-locaties Aeres en Nordwin College

Het kabinet kondigde op 23 februari versoepelingen aan in de coronamaatregelen binnen het vmbo en het mbo. Door de versoepelingen is het, bovenop de reeds geldende uitzonderingen, vanaf 1 maart weer mogelijk aan alle vmbo-leerlingen en mbo-studenten een deel van de week op locatie onderwijs te geven. Voorwaarde hierbij is dat alle virusbeperkende maatregelen van kracht blijven.

De overheid verwacht dat door de versoepelingen alle vmbo-leerlingen tenminste anderhalve dag in de week fysiek onderwijs zouden kunnen krijgen. Voor mbo-studenten geldt de verwachting dat dit minimaal een dag in de week is. Bovendien geeft de overheid ook weer ruimte binnen het mbo voor praktijkonderwijs tijdens de avondklok-uren.
De vmbo- en mbo-locaties van Aeres en Nordwin College werken roosters uit die passen bij de nieuwe situatie en zullen de leerlingen en studenten hierover nader informeren.

Onveranderde uitgangspunten
Voor alle onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College geldt onveranderd:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO en Nordwin College VMBO-groen geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen doorgaat;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op woensdag 24 maart 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Momenteel wordt binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Vanwege de aanhoudende coronasituatie is deze maatregel verlengd tot en met 15 mei 2021. Aeres volgt hiermee de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: