Gras

Informatie coronavirus

Laatste updates locaties Aeres Hogeschool

Hieronder lees je alle specifieke updates die gelden voor alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen). Daaronder lees je alle algemene updates die Aeres-breed gelden.

21 mei 2021

Maak gebruik van de gratis zelftesten

Zoals eerder gecommuniceerd is het voor studenten en medewerkers in het hoger onderwijs mogelijk om gratis zelftesten aan te vragen. Preventief testen draagt bij aan het verminderen van de verspreiding van het Coronavirus.

Je kan gratis een set zelftesten aanvragen via de website www.zelftestonderwijs.nl. Daarop staat informatie, een aanvraagportal en meest gestelde vragen en antwoorden. Je logt in met je schoolaccount, dat lijkt helaas soms niet goed te gaan. Ga gewoon door met invullen, de verzending blijkt goed te gaan. Een zelftest is niet verplicht om naar school te mogen komen. Maar we stellen het wel op prijs, het draagt bij aan het verder openstellen van onze maatschappij.

De zelftest is voor preventief gebruik. Bij klachten ga je nog steeds naar de GGD voor een PCR-test.

Het coronabeleid ten aanzien van buitenlandse stages

Met de afnemende coronabesmettingen en de toename van het aantal vaccinaties wordt de mogelijkheid om internationaal te reizen door de Nederlandse overheid, en ook in andere landen, weer wat versoepeld. Zoals steeds blijven wij aansluiten bij het overheidsbeleid. En hoewel er sprake is van versoepeling, is er ook nog onzekerheid. Reisadviezen worden gekoppeld aan kleurcodes groen, geel, oranje en rood en deze kunnen tussentijds wijzigen. Op deze site zijn de actuele codes van de landen steeds te zien. Landen met het reisadvies groen en geel zijn in principe weer toegestaan als reisbestemming. Op dezelfde website vind je ook de per land geldende COVID maatregelen; stel je daarvan op de hoogte en zorg dat je die opvolgt.

Wat betekent dit voor een buitenlandse stage?

Als er volgens de overheid weer gereisd mag worden naar groene en gele gebieden, mag je als student kiezen voor een stage in een van deze landen. Echter: als de situatie in de voorbereiding op de stage of tijdens de stage verandert en wanneer een student in het buitenland zit, is het risico en zijn de kosten voor bijvoorbeeld terugkeren naar Nederland voor rekening van de student zelf. Aeres Hogeschool is daarvoor niet verantwoordelijk.

10 mei 2021

Zelftesten

De Nederlandse overheid stelt met ingang van deze maand zelftesten ter beschikking aan medewerkers en studenten van het hoger onderwijs zodat zij zichzelf preventief op Covid kunnen testen. Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om zicht te krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de bestrijding daarvan.

Hoe kom je aan een zelftest en moet je daarvoor betalen?

Iedere medewerker en student kan kosteloos een set zelftesten aanvragen via de website www.zelftestonderwijs.nl. Daarop staat informatie, een aanvraagportal en meest gestelde vragen en antwoorden.

Is het doen van een zelftest verplicht om naar school te mogen komen?

Nee, een zelftest is niet verplicht om naar school te mogen komen. Omdat het bijdraagt aan het verder openstellen van onze maatschappij, stellen wij het op prijs als mensen een zelftest doen, maar we handhaven niet.

We benadrukken dat het belangrijk om bij klachten een PCR-test bij de GGD te doen en géén zelftest. Deze zijn alleen voor preventief gebruik.

We begrijpen dat de landelijke website www.zelftestonderwijs.nl in sommige gevallen een foutmelding geeft, Aeres Hogeschool kan hier niets aan verhelpen helaas. Probeer het later dan gewoon nog een keer.

21 april 2021

Weer les op locatie na de meivakantie

Het hoger onderwijs wordt vanaf 26 april weer heropend voor de mogelijkheid tot fysiek onderwijs op locatie voor maximaal een dag per week. Dit werd gisteren in de persconferentie duidelijk. Daar zijn we heel erg blij mee! Voor Aeres Hogeschool geldt dat de lessen op locatie starten na de meivakantie of de week daarna. Per faculteit wordt gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

Zelftesten

In de media wordt veel gesproken over de zelftest. Preventief gebruik van zelftesten kan meehelpen om het aantal besmettingen te onderdrukken. Daarom worden ze ingevoerd. “Het is vrijwillig, maar wel ontzettend belangrijk om je te laten testen”, aldus Lyle Muns, voorzitter van studentenbond LSVb. “We moeten onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Door zelftesten houden we zicht op het virus, waardoor meer fysiek onderwijs mogelijk is.”

Zelftesten en werken en studeren bij Aeres Hogeschool

De zelftesten zijn op vrijwillige basis. Je hoeft geen negatief testresultaat te laten zien om fysieke toegang te krijgen tot de lessen. Blijf zelf verantwoordelijk. Kom niet naar school bij klachten of als je in contact bent geweest met een besmet persoon. Laat je testen in een GGD teststraat. Overal houden we 1, 5 meter afstand, dragen een mondkapje en wassen onze handen regelmatig.

Werken op een stageadres

Als je stage loopt in een bedrijf of in een school gelden daar naast de algemene coronaregels de specifieke regels van je opdrachtgever. Voor onze studenten die in een mbo of vmbo stage lopen kunnen de regels wat afwijken van hoe ze bij ons binnen de hogeschool zijn. Wees altijd alert op de regels die gelden bij jouw werkgever.

Hoe kom je aan een zelftest?

De zelftesten zijn gratis en kunnen medewerkers en studenten online bestellen. De testen komen begin mei beschikbaar voor alle studenten en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen. Zodra de bestelwijze duidelijk is, laten we dat hier op de website weten. En nogmaals: de zelftest vervangt niet de test van de GGD. Iedereen die klachten krijgt die kunnen wijzen op het coronavirus, moet direct een afspraak te maken om zich te laten testen bij de GGD.

Waarom worden medewerkers en studenten in het hoger onderwijs gevraagd om zelftesten te doen?

Nu het hoger onderwijs weer gedeeltelijk opengaat betekent het ook dat een grote groep, ongeveer 1 miljoen studenten, weer mobieler wordt en dat brengt een verhoogd besmettingsrisico met zicht mee. Dit risico kan dus worden ingedamd door het massaal gebruik van zelftesten. Studenten geven in de coronacrisis ook steeds aan dat ze graag onderdeel van de oplossing bij het tegen gaan van de pandemie willen zijn. En als we erin slagen om het aantal besmettingen terug te dringen, door vaccinatie en onder andere door het gebruik van zelftesten bij studenten, dan kan er mogelijk sneller meer perspectief worden geboden voor het onderwijs.

Het doen van de test is op vrijwillige basis. Het wordt niet gecontroleerd door de instellingen in het hoger onderwijs. Het blijft daarom van belang dat de overige coronamaatregelen op de scholen gehandhaafd blijven en dat elke student en medewerker zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

Laatste updates Aeres-breed

14 juni 2021

Reizen naar landen met code ‘groen’ of ‘geel’ mogelijk

Ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

25 mei 2021

VMBO-locaties weer volledig open

Minister Slob van Voortgezet Onderwijs heeft bekendgemaakt dat middelbare scholen per 31 mei weer volledig open mogen voor alle scholieren. Vanaf 7 juni geldt een verplichting voor het hele voortgezet onderwijs. Voor Aeres en Nordwin College betekent dit dat alle vmbo-locaties zich voorbereiden om uiterlijk 7 juni weer volledig open gaan. De exacte datum wordt vanuit de locaties met leerlingen en ouders gecommuniceerd.

Richtlijnen

Wanneer de vmbo-locaties weer volledig open gaan, hoeven de leerlingen geen anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar meer te houden. Wel moeten ze anderhalve meter afstand bewaren ten opzichte van de docenten en andere medewerkers.
Alle overige maatregelen, bijvoorbeeld ten aanzien van mondkapjes en handen wassen blijven van kracht.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op maandag 14 juni 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

  • regelmatig handen te wassen;
  • te niezen en hoesten in de ellebogen;
  • papieren zakdoekjes te gebruiken;
  • geen handen te schudden;
  • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: