Informatie coronavirus

Laatste updates locaties Aeres Hogeschool

Hieronder lees je alle specifieke updates die gelden voor alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen). Daaronder lees je alle algemene updates die Aeres-breed gelden.

2 april 2020

De maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te remmen, zijn verlengd tot en met 28 april. Maar ook over de periode daarna is inmiddels al een duidelijk signaal afgegeven. Zoals Rutte het formuleert: “Na 28 april gaan we echt nog niet helemaal terug naar de oude situatie… Het kan zijn dat we ook na 28 april op deze manier doorgaan”. Om duidelijkheid te scheppen voor studenten en medewerkers van Aeres Hogeschool is daarop, op 1 april 2020, door CvB Aeres en directie Aeres Hogeschool het volgende besluit genomen:

Tot aan de zomervakantie vinden er op de locaties van Aeres Hogeschool geen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten plaats. Onderwijs en toetsing vinden online plaats, en ook aan onderzoeksprojecten wordt, waar mogelijk, online gewerkt. Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Worden vóór de zomervakantie de landelijke maatregelen minder stringent, dan kijken we hoe we op verantwoorde wijze, gefaseerd per faculteit, onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten weer op locatie kunnen gaan uitvoeren. Eind april en eind mei nemen wij hierover nadere besluiten, als de landelijke richtlijnen daarvoor aanleiding geven.

1 april 2020

Maatregelen in ieder geval verlengd tot 28 april

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige maatregelen verlengd worden tot 28 april 2020. Dat betekent dat tot en met de meivakantie geen onderwijsactiviteiten op onze locaties plaatsvinden. Tevens is duidelijk geworden dat ook in het meest positieve scenario na 28 april terugkeer naar de 'oude situatie' nog tijd zal vragen. Vandaag vindt overleg plaats met het ministerie van OCW wat dit betekent voor de onderwijssector. Aansluitend daarop wordt in het crisisteam van Aeres besloten hoe wij daar als hogeschool mee om zullen gaan. Uiterlijk einde van deze week worden jullie hierover verder geïnformeerd.

Vertrouwenspersonen

De Coronacrisis kan ernstig inbreuk doen op levens van mensen. Bij velen leven zorgen over gezondheid en financiën, of misschien ontstaat er sociaal isolement. Weet dat voor al onze medewerkers en studenten vertrouwenspersonen klaar staan om mee te praten. De vertrouwenspersonen voor de faculteiten Almere en Dronten zijn te vinden op het intranet (zie ook link onder Online studeren). In Wageningen vind je ze terug in Canvas, achter de koppeling 'Servicedocumenten' in de Infogids. Kan je het niet vinden? Stuur dan een mail naar info.hogeschool@aeres.nl en geef aan bij welke faculteit je werkt of studeert, dan geven we naam en email adres van de vertrouwenspersoon aan je door.

Laatste updates Aeres-breed

01 april 2020

Maatregelen verlengd tot en met meivakantie

Het kabinet heeft de duur van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd. Als gevolg van deze verlenging vinden tot en met de meivakanties geen onderwijsactiviteiten op scholen en locaties van Aeres plaats.
Overleg met het ministerie van OCW moet duidelijk maken wat dit verder betekent voor de onderwijssector. Hierover zal nader worden bericht.

24 maart 2020

Verbod op evenementen verlengd tot 1 juni

Het kabinet heeft besloten dat het verbod op bijeenkomsten en evenementen wordt verlengd tot 1 juni, en nu ook geldt voor groepen onder de 100 deelnemers. 

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op donderdag 2 april 2020.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

  • regelmatig handen te wassen;
  • te niezen en hoesten in de ellebogen;
  • papieren zakdoekjes te gebruiken;
  • geen handen te schudden;
  • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ten aanzien van reizen volgt Aeres de instructies en adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het beleid van Aeres is dat alle vormen van buitenlandse reizen en excursies zijn opgeschort tot nader order. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel. We houden ernstig rekening met een verlenging van de maatregelen. We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en komen hier zo snel mogelijk op terug. 

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: