Gras

Informatie coronavirus

Laatste updates locaties Aeres Hogeschool

Hieronder lees je alle specifieke updates die gelden voor alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen). Daaronder lees je alle algemene updates die Aeres-breed gelden.

30 juni 2021

Bestel je zelftesten nog gratis voor 31 juli!

Het is belangrijk om zeker te weten dat je geen Corona bij je draagt, ook als je geen Covid-gerelateerde klachten hebt. Zo voorkom je dat je anderen onbedoeld besmet. Als je geen klachten hebt en bijvoorbeeld een afspraak hebt met meerdere mensen of les op school kan je even een zelftest doen. Wij stellen het zeer op prijs als je dit doet. Zo draag je bij aan het verminderen van de verspreiding van het virus.

Je kan nog tot 31 juli gratis een setje zelftesten aanvragen bij https://www.zelftestonderwijs.nl/. Daarna kan je ze uiteraard tegen betaling aanschaffen bij verschillende winkels en de apotheek.

23 juni 2021

Versoepelingen in Coronabeleid vanaf zaterdag 26 juni 

De persconferentie van vrijdag 19 juni jl. bracht ons veel goed nieuws. Een fijn vooruitzicht met een voor iedereen welverdiende zomervakantie voor de boeg! We zetten op een rijtje wat dit betekent voor Aeres Hogeschool: 

Loslaten anderhalve meter in het hoger onderwijs 

Het belangrijkste goede nieuws is dat de 1,5 meter- maatregel in het hoger onderwijs vanaf 16 augustus in principe niet meer geldt. Op 13 augustus neemt het kabinet hierover een definitief besluit op basis van de situatie op dat moment.  

Wij bereiden ons voor op een ‘normale’ start van het volgend studiejaar zonder corona-beperkingen. Mocht de 1,5 meter regel toch blijven, dan is het huidig geldende 1,5 meter scenario met betrekking tot lokalen en roostering van kracht.  Tot de zomervakantie blijft het 1,5 meter scenario sowieso gehandhaafd.

Mondkapjes vanaf 26 juni op school niet meer verplicht tenzij…

Het kabinet kondigde aan dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje vanaf zaterdag 26 juni alleen nog in situaties geldt waar de 1,5 meter afstand niet kan worden aangehouden. Daarbij moet je denken aan het openbaar vervoer, op luchthavens en op stations. In onze school is het dragen van een mondkapje vanaf 26 juni tot de zomervakantie niet langer verplicht, behalve in situaties dat de 1,5 meter niet kan worden aangehouden: denk aan praktijkonderwijs en in de liften. Studenten en medewerkers kunnen natuurlijk zelf kiezen voor het dragen van een mondkapje. Dat is prima. Voor nu gaan we er van uit dat na de zomervakantie de mondkapjesplicht ook vervalt als de 1,5 meter regel wordt losgelaten.  

Blijf gebruikmaken van de zelftest 

Het is belangrijk dat studenten en medewerkers zich na vakantie en bij start van het nieuwe studiejaar testen met behulp van zelftesten. We willen iedereen oproepen de zelftesten te blijven gebruiken en zeker ook na terugkeer van vakantie in buitenland en bij start van het studiejaar. Studenten en medewerkers kunnen tot eind juli gratis zelftesten aanvragen via SURF, www.zelftestonderwijs.nl. Zelftesten is ook belangrijk als je introductiedagen, een veldwerkactiviteit of excursie hebt aan het begin van het nieuwe schooljaar.

We hopen dat de ontwikkelingen rondom het virus en de vaccinatiegraad zich gunstig blijven ontwikkelen, zodat we allemaal kunnen gaan genieten van een welverdiende zomervakantie!  

21 mei 2021

Maak gebruik van de gratis zelftesten

Zoals eerder gecommuniceerd is het voor studenten en medewerkers in het hoger onderwijs mogelijk om gratis zelftesten aan te vragen. Preventief testen draagt bij aan het verminderen van de verspreiding van het Coronavirus.

Je kan gratis een set zelftesten aanvragen via de website www.zelftestonderwijs.nl. Daarop staat informatie, een aanvraagportal en meest gestelde vragen en antwoorden. Je logt in met je schoolaccount, dat lijkt helaas soms niet goed te gaan. Ga gewoon door met invullen, de verzending blijkt goed te gaan. Een zelftest is niet verplicht om naar school te mogen komen. Maar we stellen het wel op prijs, het draagt bij aan het verder openstellen van onze maatschappij.

De zelftest is voor preventief gebruik. Bij klachten ga je nog steeds naar de GGD voor een PCR-test.

Het coronabeleid ten aanzien van buitenlandse stages

Met de afnemende coronabesmettingen en de toename van het aantal vaccinaties wordt de mogelijkheid om internationaal te reizen door de Nederlandse overheid, en ook in andere landen, weer wat versoepeld. Zoals steeds blijven wij aansluiten bij het overheidsbeleid. En hoewel er sprake is van versoepeling, is er ook nog onzekerheid. Reisadviezen worden gekoppeld aan kleurcodes groen, geel, oranje en rood en deze kunnen tussentijds wijzigen. Op deze site zijn de actuele codes van de landen steeds te zien. Landen met het reisadvies groen en geel zijn in principe weer toegestaan als reisbestemming. Op dezelfde website vind je ook de per land geldende COVID maatregelen; stel je daarvan op de hoogte en zorg dat je die opvolgt.

Wat betekent dit voor een buitenlandse stage?

Als er volgens de overheid weer gereisd mag worden naar groene en gele gebieden, mag je als student kiezen voor een stage in een van deze landen. Echter: als de situatie in de voorbereiding op de stage of tijdens de stage verandert en wanneer een student in het buitenland zit, is het risico en zijn de kosten voor bijvoorbeeld terugkeren naar Nederland voor rekening van de student zelf. Aeres Hogeschool is daarvoor niet verantwoordelijk.

Laatste updates Aeres-breed

14 juni 2021

Reizen naar landen met code ‘groen’ of ‘geel’ mogelijk

Ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

25 mei 2021

VMBO-locaties weer volledig open

Minister Slob van Voortgezet Onderwijs heeft bekendgemaakt dat middelbare scholen per 31 mei weer volledig open mogen voor alle scholieren. Vanaf 7 juni geldt een verplichting voor het hele voortgezet onderwijs. Voor Aeres en Nordwin College betekent dit dat alle vmbo-locaties zich voorbereiden om uiterlijk 7 juni weer volledig open gaan. De exacte datum wordt vanuit de locaties met leerlingen en ouders gecommuniceerd.

Richtlijnen

Wanneer de vmbo-locaties weer volledig open gaan, hoeven de leerlingen geen anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar meer te houden. Wel moeten ze anderhalve meter afstand bewaren ten opzichte van de docenten en andere medewerkers.
Alle overige maatregelen, bijvoorbeeld ten aanzien van mondkapjes en handen wassen blijven van kracht.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op maandag 14 juni 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

  • regelmatig handen te wassen;
  • te niezen en hoesten in de ellebogen;
  • papieren zakdoekjes te gebruiken;
  • geen handen te schudden;
  • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: