Gras

Informatie coronavirus

Laatste updates locaties Aeres Hogeschool

Hieronder lees je alle specifieke updates die gelden voor alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen). Daaronder lees je alle algemene updates die Aeres-breed gelden.

12 juni

Reizen

Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is voor Aeres altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Aeres Hogeschool handhaaft het beleid voor reizen voor stages, excursies en werkbezoeken zoals eerder verwoord op deze pagina. Dat betekent dat er geen reizen voor stage, werkbezoek of excursie naar het buitenland plaatsvinden tot 1 september 2020, ook niet voor landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. 

De maatregelen rondom COVID-19 worden in diverse landen versoepeld, maar het infectiegevaar is nog niet geweken. Aeres wil met dit besluit voorkomen dat medewerkers of studenten in deze onzekere fase geëvacueerd moeten worden, dan wel in een land vast komen te zitten als gevolg van een nieuwe uitbraak. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

25 mei 2020

Het kabinet heeft in de persconferentie van 19 mei aangegeven dat het hoger onderwijs vanaf 15 juni een beperkte herstart op locatie kan maken. De afspraken gelden tot 1 september. Wij gebruiken ze behalve voor de inrichting van de tentamen- of toetsperiode in juni/juli ook om ons onderwijs van periode 1 of semester 1 voor te bereiden in geval er ook dan nog sprake is van beperkende maatregelen. Wat wel in de lijn der verwachting ligt.

Onderwijs en tentamenperiode juni/juli

Ons uitgangspunt blijft dat het onderwijs tot de zomer in online activiteiten wordt uitgevoerd. Wel kunnen we beperkt en binnen aangegeven tijden (praktijk)tentamens en toetsen organiseren. Studenten zijn geïnformeerd over wat dat voor hen betekent: op locatie, online of op een andere wijze. Roosters worden hierop ingericht.

Periode 1 of Semester 1

We bereiden ons voor op een combinatie van onderwijs op locatie en online. Practica en trainingen gebeuren op locatie. Wat online kan, blijven we online doen. Dat heeft te maken met de aantallen mensen die in onze gebouwen kunnen zijn door de anderhalvemetermaatregel en de beperkte bezettingsmogelijkheden van het openbaar vervoer. Dat kan betekenen dat we per locatie verschillende roostertijden aan moeten of mogen houden. Hierover wordt overlegd met de Veiligheidsregio en vervoerders.

De groepen die onderwijs krijgen op locatie hebben vanwege de anderhalvemetermaatregel een maximale omvang. Die omvang kan, afhankelijk van de grootte van onderwijsruimtes, verschillen.
Per faculteit wordt een scenario uitgewerkt.

Alle afspraken zijn onder voorbehoud. Het kabinet zal ingrijpen met inperkende maatregelen als het aantal besmettingen gaat toenemen. Het motto blijft: Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Laatste updates Aeres-breed

26 juni 2020

Versoepelingen mogelijk in onderwijsactiviteiten van Aeres

De versoepelingen die de overheid op 24 juli aankondigde t.a.v. de coronamaatregelen bieden extra ruimte voor de (onderwijs)activiteiten van Aeres. 

Aeres VMBO
Voor Aeres VMBO geldt dat het onderwijs met ingang van het schooljaar 2020/21 weer vrijwel normaal verloopt. De anderhalve meter-regel voor leerlingen onderling vervalt. Wel dienen zij anderhalve meter afstand te houden ten opzichte van het onderwijzend personeel. Ook voor medewerkers onderling blijft de anderhalve meter-regel van kracht.

Aeres Hogeschool en Aeres MBO
Voor Aeres Hogeschool en Aeres MBO geldt dat er met ingang van het studiejaar 2020/21 weer meer onderwijs op locatie mogelijk is. De anderhalve meter-regel blijft voor studenten en medewerkers echter onverminderd van kracht. De instellingen bereiden zich daarom voor op een combinatie van onderwijs op locatie en online. Per leerjaar en per locatie wordt bekeken hoe dit het beste kan worden ingevuld.

Aeres Tech en Aeres Trainingcentra
Voor het cursusonderwijs dat plaatsvindt binnen Aeres Tech en de Aeres Training Centra geldt dat dit vanaf 1 juli weer zoveel mogelijk op de normale manier plaatsvindt, met inachtneming van de anderhalve meter-regel. 

Buitenlandse reizen 
Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Begin juli neemt Aeres besluiten over de mogelijke ruimte die weer ontstaat na 1 september 2020. De reisadviezen van het Ministerie van buitenlandse Zaken zullen hierbij leidend zijn.

Open dagen en evenementen
Vanaf 1 juli 2020 kunnen binnen Aeres weer open dagen en andere evenementen voorbereid en/of georganiseerd worden. Hierbij geldt dat ten allen tijde de RIVM-richtlijnen worden nageleefd. Dat betekent onder andere dat de anderhalve meter-regel wordt toegepast en, wanneer van toepassing de gestelde maxima ten aanzien van het aantal bezoekers binnen of buiten.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op vrijdag 26 juni 2020.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

  • regelmatig handen te wassen;
  • te niezen en hoesten in de ellebogen;
  • papieren zakdoekjes te gebruiken;
  • geen handen te schudden;
  • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Begin juli neemt Aeres besluiten over de mogelijke ruimte die weer ontstaat na 1 september 2020. De reisadviezen van het Ministerie van buitenlandse Zaken zullen hierbij leidend zijn.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: