Gras

Informatie coronavirus

Laatste updates locaties Aeres Hogeschool

Hieronder lees je alle specifieke updates die gelden voor alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen). Daaronder lees je alle algemene updates die Aeres-breed gelden.

21 april 2021

Weer les op locatie na de meivakantie

Het hoger onderwijs wordt vanaf 26 april weer heropend voor de mogelijkheid tot fysiek onderwijs op locatie voor maximaal een dag per week. Dit werd gisteren in de persconferentie duidelijk. Daar zijn we heel erg blij mee! Voor Aeres Hogeschool geldt dat de lessen op locatie starten na de meivakantie of de week daarna. Per faculteit wordt gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

Zelftesten

In de media wordt veel gesproken over de zelftest. Preventief gebruik van zelftesten kan meehelpen om het aantal besmettingen te onderdrukken. Daarom worden ze ingevoerd. “Het is vrijwillig, maar wel ontzettend belangrijk om je te laten testen”, aldus Lyle Muns, voorzitter van studentenbond LSVb. “We moeten onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Door zelftesten houden we zicht op het virus, waardoor meer fysiek onderwijs mogelijk is.”

Zelftesten en werken en studeren bij Aeres Hogeschool

De zelftesten zijn op vrijwillige basis. Je hoeft geen negatief testresultaat te laten zien om fysieke toegang te krijgen tot de lessen. Blijf zelf verantwoordelijk. Kom niet naar school bij klachten of als je in contact bent geweest met een besmet persoon. Laat je testen in een GGD teststraat. Overal houden we 1, 5 meter afstand, dragen een mondkapje en wassen onze handen regelmatig.

Werken op een stageadres

Als je stage loopt in een bedrijf of in een school gelden daar naast de algemene coronaregels de specifieke regels van je opdrachtgever. Voor onze studenten die in een mbo of vmbo stage lopen kunnen de regels wat afwijken van hoe ze bij ons binnen de hogeschool zijn. Wees altijd alert op de regels die gelden bij jouw werkgever.

Hoe kom je aan een zelftest?

De zelftesten zijn gratis en kunnen medewerkers en studenten online bestellen. De testen komen begin mei beschikbaar voor alle studenten en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen. Zodra de bestelwijze duidelijk is, laten we dat hier op de website weten. En nogmaals: de zelftest vervangt niet de test van de GGD. Iedereen die klachten krijgt die kunnen wijzen op het coronavirus, moet direct een afspraak te maken om zich te laten testen bij de GGD.

Waarom worden medewerkers en studenten in het hoger onderwijs gevraagd om zelftesten te doen?

Nu het hoger onderwijs weer gedeeltelijk opengaat betekent het ook dat een grote groep, ongeveer 1 miljoen studenten, weer mobieler wordt en dat brengt een verhoogd besmettingsrisico met zicht mee. Dit risico kan dus worden ingedamd door het massaal gebruik van zelftesten. Studenten geven in de coronacrisis ook steeds aan dat ze graag onderdeel van de oplossing bij het tegen gaan van de pandemie willen zijn. En als we erin slagen om het aantal besmettingen terug te dringen, door vaccinatie en onder andere door het gebruik van zelftesten bij studenten, dan kan er mogelijk sneller meer perspectief worden geboden voor het onderwijs.

Het doen van de test is op vrijwillige basis. Het wordt niet gecontroleerd door de instellingen in het hoger onderwijs. Het blijft daarom van belang dat de overige coronamaatregelen op de scholen gehandhaafd blijven en dat elke student en medewerker zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

14 april 2021

De persconferentie van gisteravond, 13 april, heeft voor het onderwijs op onze hogeschool geen echte veranderingen laten zien ten opzichte van het bericht van 24 maart hieronder.

Onderwijs op locatie

In het kort: als de besmettingscijfers het dan toelaten, zal het hoger onderwijs weer heropend worden vanaf 26 april. Voor Aeres Hogeschool geldt dat de lessen op locatie starten na de meivakantie, met hier en daar een uitzondering. We gaan dan uit van gemiddeld 1 dag per week fysiek op locatie en de praktijklessen blijven net zoals nu doorgaan. Per faculteit wordt gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

Zelftesten

Wij blijven benadrukken dat iedereen die naar school komt een eigen verantwoordelijkheid heeft. Bij klachten kom je niet en laat je je eerst testen in een GGD teststraat. Je komt ook niet als je in contact bent geweest met een besmette persoon. Overal houden we 1, 5 meter afstand, dragen een mondkapje en wassen onze handen regelmatig.

Over gebruik en distributie van zelftesten is nu nog geen duidelijkheid. Op school wordt niet gecontroleerd op testuitslagen. Zoveel is al wel duidelijk. Hierin volgt Aeres Hogeschool de lijn van het hoger onderwijs in Nederland, geformuleerd door de Vereniging Hogescholen. Opnieuw de oproep: neem hierin je verantwoordelijkheid, voor jezelf en voor elkaar.

Laatste updates Aeres-breed

21 april 2021

Binnenkort weer fysiek onderwijs mogelijk bij Aeres Hogeschool

Studenten binnen het hoger onderwijs kunnen vanaf 26 april weer fysiek onderwijs op locatie volgen, voor maximaal een dag per week. Dit werd duidelijk in de persconferentie van het kabinet op 21 april. Voor Aeres Hogeschool betekent dit dat de lessen op locatie starten na de meivakantie of de week daarna. Per faculteit wordt gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

06 april 2021

De Rijksoverheid heeft aangekondigd dat, bij voldoende beschikbaarheid, vanaf medio april zelftesten beschikbaar komen voor het voortgezet onderwijs. Deze zelftesten zijn altijd vrijwillig en kunnen helpen om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gaat zowel om het risicogericht als om het preventief testen:

  • Het risicogericht testen wordt ingezet bij onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. Het is de bedoeling dat de risicogerichte zelftest op school door een individuele leerling of medewerker bij zichzelf wordt afgenomen, onder begeleiding van een daartoe getrainde medewerker.
  • Het preventief testen wordt op dit moment uitsluitend ingezet voor het onderwijspersoneel. Hierbij is de test een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is.

Aeres verwacht op korte termijn nadere informatie van de Rijksoverheid te krijgen over het zelftesten binnen het vo en zal op basis daarvan de benodigde stappen nemen. Ouders, leerlingen en medewerkers van de vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College zullen hierover nader worden geïnformeerd.

24 maart 2021

Update reisbeleid

Momenteel wordt binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Vanwege de aanhoudende coronasituatie is deze maatregel verlengd tot en met 15 mei 2021. Aeres volgt hiermee de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op woensdag 24 maart 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

  • regelmatig handen te wassen;
  • te niezen en hoesten in de ellebogen;
  • papieren zakdoekjes te gebruiken;
  • geen handen te schudden;
  • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Momenteel wordt binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Vanwege de aanhoudende coronasituatie is deze maatregel verlengd tot en met 15 mei 2021. Aeres volgt hiermee de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: