Gras

Informatie coronavirus

Laatste updates locaties Aeres Hogeschool

Hieronder lees je alle specifieke updates die gelden voor alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen). Daaronder lees je alle algemene updates die Aeres-breed gelden.

15 november 2021

Coronamaatregelen blijven van kracht

Naar aanleiding van nog steeds oplopende coronacijfers kondigde het kabinet op 12 november verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen aan. Voor het onderwijs blijft de situatie grotendeels ongewijzigd. De maatregelen op een rij:

Mondkapjes

Bij alle faculteiten van de hogeschool is het dragen van een mondkapje verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten in de gebouwen. 

Open dagen

Open dagen blijven gewoon mogelijk; voor alle onderwijslocaties geldt dat het bij open dagen op prijs wordt gesteld dat medewerkers, studenten en ouders en aankomende studenten, een mondkapje dragen bij verplaatsing.

Onderwijs op locatie

Het fysieke onderwijs gaat gewoon door. Voor de medewerkers geldt voor overige werkzaamheden het advies: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen. 

1,5 meter

Voor werkplekken en vergaderruimten geldt het advies: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien van tevoren na of deze ook online gevoerd kunnen worden.

Wees verantwoordelijk en neem basisregels in acht:

 • Blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
 • Was regelmatig je handen;
 • Niezen en hoesten in de ellebogen;
 • Schud geen handen
 • Test je zelf regelmatig als je op locatie komt, bij voorkeur twee keer per week

In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht. Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

4 november 2021

Op de persconferentie van 2 november werd duidelijk dat de maatregelen met betrekking tot corona worden aangescherpt. Dit vanwege het oplopende aantal besmettingen en daarmee de druk op de zorg. We doen een beroep op jullie allemaal om onderstaande regels te lezen en je verantwoordelijkheid hierin te nemen. Alleen dan kunnen we het samen veilig houden en elkaar blijven ontmoeten op school.

Vanaf maandag 8 november gelden de volgende regels in alle gebouwen van de hogeschool:

 • Draag altijd een mondkapje in school als je je verplaatst, bijvoorbeeld in het gebouw, in de collegezaal of in het lokaal. Op een vaste zitplaats en tijdens een onderwijsactiviteit kan het mondkapje af.
 • Probeer 1,5 meter afstand te houden van de ander waar het kan. Dit is een dringend advies.
 • Test jezelf regelmatig als je naar school komt. Maak gebruik van de gratis zelftesten die je gratis bij https://www.zelftestonderwijs.nl/ kunt bestellen.
 • En zoals nu ook al het geval is: hanteer de basisregels:
   o Was je handen regelmatig of desinfecteer als wassen niet mogelijk is
   o Nies in je elleboog
   o Blijf thuis bij klachten en laat je testen!
 • Het fysieke onderwijs gaat gewoon door, waardoor het advies van het kabinet aan medewerkers om minimaal 50% thuis te werken in veel gevallen niet mogelijk is. Daar waar wel mogelijkheden liggen, overleggen leidinggevenden en medewerkers samen hoe het advies in de praktijk toe te passen.
 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt het advies: houd hier ook zoveel mogelijk anderhalve meter afstand en zorg voor het goed luchten en/of ventileren van de ruimte.
 • Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien van tevoren na of deze ook online gevoerd kunnen worden.

Er is vooralsnog geen sprake van een coronacheck om naar school te mogen komen.

Het kabinet heeft aangegeven dat verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen in de komende weken niet uitgesloten zijn. Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen en eventuele wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Laatste updates Aeres-breed

26 november 2021

Onderwijs blijft open, met extra voorzorg

Om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen, heeft het kabinet besloten om landelijk de coronamaatregelen verder aan te scherpen. Het onderwijs blijft open, maar er is sprake van enkele aanvullende maatregelen. Hieronder een overzicht van de maatregelen die tot ten minste 19 december 2021 gelden:

Avondbijeenkomsten vervallen:
Als gevolg van de landelijk geldende maatregelen zal Aeres geen open dagen of andere bijeenkomsten organiseren na 17.00 uur ’s middags. Voor open dagen die al gepland stonden tijdens de avonduren zal naar alternatieven worden gezocht;

Afstand houden:
Landelijk geldt dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houdt ten opzichte van volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Binnen scholen geldt deze verplichting niet voor leerlingen, studenten en docenten;

 • Voor onderwijsondersteunend personeel en/of voor medewerkers op niet-onderwijslocaties van Aeres gelden de afstandsregels dus wel;
 • Tijdens open dagen gelden de afstandsregels binnen scholen wel voor volwassenen die met de leerlingen meekomen.

Mondkapjes:
Voor alle locaties van Aeres geldt dat het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;

Open dagen:
Open dagen die overdag worden georganiseerd blijven mogelijk, met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen;

Thuis of op locatie werken:

 • Het fysieke onderwijs op de onderwijslocaties gaat door;
 • Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen;
 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;

Basisregels:
Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen.

 • blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
 • was regelmatig je handen;
 • niezen en hoesten in de ellebogen;
 • geen handen schudden;

Zelftesten:
Het dringende advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen. Studenten (mbo en hbo) en medewerkers kunnen gratis zelftesten aanvragen via https://www.zelftestonderwijs.nl/.

Ventilatie:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Looproutes zijn aangepast om elkaar de ruimte te geven.

Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

24 november 2021

Richtlijnen m.b.t. afstand houden

Naar aanleiding van de aanhoudend hoge coronacijfers kondigde het kabinet op 23 november een landelijke aanscherping van de anderhalvemeterregel aan die ingaat per 24 november.
Het onderwijs vormt grotendeels een uitzondering, maar voor Aeres zijn er als gevolg van de aanscherping toch enkele consequenties. Een overzicht:

 • Afstand houden:
  o Landelijk geldt dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houdt ten opzichte van volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Binnen scholen geldt deze verplichting niet voor leerlingen, studenten en docenten;
  o Voor onderwijsondersteunend personeel en/of voor medewerkers op niet-onderwijslocaties van Aeres gelden de aangescherpte afstandsregels dus wel;
  o Tijdens open dagen gelden de afstandsregels binnen scholen wel voor volwassenen die met de leerlingen meekomen.

De overige regels blijven gelden:

 • Mondkapjes:
  o binnen de hogeschool, -mbo-locaties en het bestuursbureau van Aeres is het dragen van een mondkapje verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten in de gebouwen;
  o Voor vmbo-locaties geldt dat het dragen van mondkapjes niet verplicht is;
  o Voor locaties waar vmbo-leerlingen en mbo-studenten hetzelfde gebouw delen, geldt dat op basis van de praktische mogelijkheden wordt bekeken hoe om te gaan met de verplichting om binnen het mbo mondkapjes te dragen in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Open dagen blijven mogelijk; voor alle onderwijslocaties geldt dat het bij open dagen op prijs wordt gesteld wanneer volwassenen vanaf 18 jaar, waaronder medewerkers, studenten en ouders die met de leerlingen meekomen, een mondkapje dragen. Binnen het mbo en het hbo is dit verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het fysieke onderwijs gaat door. Voor de medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen;
 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien van tevoren na of deze ook online gevoerd kunnen worden;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden;
 • Het advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen. Studenten (mbo en hbo) en medewerkers kunnen gratis zelftesten aanvragen via https://www.zelftestonderwijs.nl/.
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht.

Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

15 november 2021

Coronamaatregelen blijven van kracht

Naar aanleiding van nog steeds oplopende coronacijfers kondigde het kabinet op 12 november verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen aan. Voor het onderwijs blijft de situatie grotendeels ongewijzigd. De maatregelen op een rij:

 • Mondkapjes:
  o binnen de hogeschool, -mbo-locaties en het bestuursbureau van Aeres is het dragen van een mondkapje verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten in de gebouwen;
  o Voor vmbo-locaties geldt dat het dragen van mondkapjes niet verplicht is;
  o Voor locaties waar vmbo-leerlingen en mbo-studenten hetzelfde gebouw delen, geldt dat op basis van de praktische mogelijkheden wordt bekeken hoe om te gaan met de verplichting om binnen het mbo mondkapjes te dragen in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Open dagen blijven gewoon mogelijk; voor alle onderwijslocaties geldt dat het bij open dagen op prijs wordt gesteld wanneer volwassenen vanaf 18 jaar, waaronder medewerkers, studenten en ouders die met de leerlingen meekomen, een mondkapje dragen. Binnen het mbo en het hbo is dit verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het fysieke onderwijs gaat gewoon door. Voor de medewerkers geldt voor overige werkzaamheden het advies: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen;
 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt het advies: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien van tevoren na of deze ook online gevoerd kunnen worden;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden;
 • Het advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;

Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op maandag 23 augustus 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ook ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: