Aeres Hogeschool Almere nieuwbouw buiten

Ons nieuwe gebouw heeft nu al de bijnaam ‘Groene Long’. Het is een toonaangevend gebouw op gebied van klimaatadaptie (groen), duurzaamheid (warmte, energie, materialen), circulariteit en gezondheid.

Volgens onderzoek draagt werken en wonen in een groene, plantrijke omgeving bij aan het algemene welzijn van de mens. Zo levert groen in de nabije omgeving een belangrijke bijdrage aan het concentratievermogen en wordt het als prettig en inspirerend ervaren. Op basis van die wetenschappelijke kennis en aansluitend bij ons profiel, is groen vanaf het begin af aan een belangrijke bouwsteen geweest bij de totstandkoming van het ontwerp.

Door het open concept en het groen dat door het gebouw wordt gevlochten, fungeert het gebouw als een ademend en open geheel. Een groene long, symbool voor het leven zelf! In het gebouw is zichtbaar  dat ons motto “laat de stad leven” echt bij ons past. In elke ruimte in het gebouw is daglicht aanwezig, direct via de gevel en indirect via de vides en open ruimtes. Waar je binnen ook bent, je staat altijd in contact met buiten, met het leven in de stad. Daarnaast is het gebouw letterlijk groen met een levende gevel van planten.

Een gebouw van ons allemaal

De architect van ons gebouw, BDG architecten heeft het gebouw ontworpen in nauwe samenspraak met studenten en docenten van onze hogeschool. Zij zijn immers de eindgebruikers van het gebouw. Zo zijn de samenstelling, positie, grootte en indeling van de ruimtes in goed onderling overleg tot stand gekomen. Het gebouw is dus echt van ons allemaal en daar zijn we trots op.

Het gebouw telt vijf verdiepingen met in totaal 4000 m2 oppervlakte aan lokalen, studieruimtes en kantoren. Daarin is ruimte om aan 900 studenten onderwijs te geven. Bovenop het gebouw komt een daktuin met plek om te lunchen en om projecten met planten uit te voeren en tentoon te stellen. 

De kavel van Aeres Hogeschool Almere bevindt zich aan de oostzijde van het Floriadeterrein aan één van de hoofdtoegangswegen. Het gebouw fungeert tijdens de tentoonstelling als ontvangstgebouw en krijgt daarmee de aandacht die het verdient. 

Onze kavel is onderdeel van de wereldexpo Floriade en daarom zullen rondom (en op het dak) bomen geplant worden die onderdeel zijn van het arboretum, dat de kern vormt van het Floriade-ontwerp.

Bron foto's: BDG Architecten