hbo studie Tuinbouw en akkerbouw tuin en akkerbouw Aeres Hogeschool Dronten

Aeres Hogeschool Dronten levert een belangrijke bijdrage aan het opleiden van (toekomstige) ondernemers en adviseurs met een kritische en onderzoekende houding, die in de beroepspraktijk goed uit de voeten kunnen met de complexiteit en de innovaties die duurzaam bodembeheer met zich meebrengt.

Behoud en verbetering van de bodemkwaliteit speelt een belangrijke rol bij het realiseren van diverse maatschappelijke doelen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en -veiligheid, biodiversiteit en waterkwaliteit. Goed bodembeheer is daarmee ook een van de bouwstenen voor kringlooplandbouw en het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur.

Het curriculum van Aeres Hogeschool Dronten bevat een opbouwende serie bodemkundige lesmodules, verdeeld over vier studiejaren. Deze vormen een samenhangende doorlopende leerlijn, het zogenaamde Bodemprofiel. Elk studiejaar krijgen ze nieuwe vaardigheden mee, zoals het maken en beoordelen van een profielkuil, het meten van fysische, chemische en biologische parameters, het hanteren van rekentools en beslissingsondersteunende systemen, en onderzoek doen.

In het laatste studiejaar kunnen studenten kiezen voor de minor Vitale Bodem. Hierin krijgen ze praktijkopdrachten die gekoppeld zijn aan de onderzoeksprojecten binnen het lectoraat. Daarnaast kunnen ze ook kiezen voor een stage en een afstudeeropdracht gekoppeld aan het lectoraat. Een student die het volledige Bodemprofiel heeft gevolgd studeert af als een volwaardig bodemkundige en heeft daarmee voldoende inhoudelijke kennis om een integraal advies voor duurzaam bodembeheer op te stellen.

Praktijktool BodemCoolstof

Je merkt dat boeren het heel interessant vinden om samen met studenten aan de vraagstukken te werken. Het gezamenlijk testen en feedback geven op nieuwe tools, zoals de Praktijktool BodemCoolstof, waarna de onderzoeksinstellingen verbeteringen kunnen doorvoeren.

Compost met klei

Studentenonderzoek in het kader van het project ClipsMicro (Nationale Wetenschapsagenda): Sven en Stan interviewen boeren over de toepassing van compost met klei.