hbo studie Tuinbouw en akkerbouw tuin en akkerbouw Aeres Hogeschool Dronten

Bodem in ons onderwijs

Svenja hagedoorn

Les in bodemkunde

Behoud en verbetering van de bodemkwaliteit speelt een belangrijke rol bij het realiseren van diverse maatschappelijke doelen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en -veiligheid, biodiversiteit en waterkwaliteit. Goed bodembeheer is daarmee ook een van de bouwstenen voor kringlooplandbouw en het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur. Dat is één van de redenen dat onze studenten les krijgen in bodemkunde.