Boeken en tablet

Het studiejaar van Aeres Hogeschool Wageningen is opgedeeld in twee semesters.

Het eerste semester loopt van september tot en met januari, het tweede semester loopt van februari tot en met juni. In de meeste gevallen worden de beroepssituaties die de student volgt aan het eind van een semester afgerond.

Voltijd

De voltijdstudent volgt twee of drie dagen per week onderwijs in Wageningen en is twee dagen per week aan het leren op de werkplek. Bij een regulier studieverloop werkt de student aan twee beroepssituaties per semester. De meeste voltijdstudenten wisselen per semester van werkplek.

Voor het uitvoeren van een beroepssituatie op de werkplek staat +/- 200 uur per semester. In deze uren is er gelegenheid tot uitoefening van taken (in relatie tot de BS), reflectie, tijd voor (literatuur) onderzoek, observeren, oefenen, verwerken van ervaringen t.b.v. beroepsopdrachten, beroepsproducten en meedraaien in het team op de betreffende werkplek.

Deeltijd 

De deeltijdstudent volgt één dag per week onderwijs in Wageningen en is minimaal één dag per week bezig met werkplekleren. Dat kan een stagevorm zijn maar veelal wordt het werkplekleren ingevuld binnen de bestaande baan die de student heeft.

Een deeltijdstudent heeft een gemiddelde studiebelasting van twintig uur per week, waarvan zes uur onderwijs in Wageningen en veertien uur zelfstudie en stage- of werkactiviteiten. Studenten die niet werkzaam zijn in een educatieve setting gaan een extra dag per week werkplekleren binnen een educatieve setting. Afhankelijk van de mogelijkheden op hun werkplek, hun studievaardigheden en beschikbare tijd behaalt de deeltijdstudent drie of vier beroepssituaties per studiejaar.

Het studietraject en de studieroute van deeltijdstudenten is sterk afhankelijk van de vooropleiding en werkervaringen van de student. De deeltijdstudent kan vrijstellingen verkrijgen voor delen van de opleiding (lees: het beroep) waar al vaardigheden voor zijn opgedaan en aangetoond.