Boeken en tablet

De opleiding is onderverdeeld in drie fases: de propedeusefase, de hoofdfase en de afstudeerfase1. Iedere fase wordt afgesloten met assessment. Daarin toont de student of wordt voldaan aan de bekwaamheden en aan de eisen die zijn vastgesteld voor de betreffende fase. Tijdens de gehele fase wordt de student begeleid door een studieloopbaanbegeleider (SLB’er) vanuit Aeres Hogeschool Wageningen.

Beroepssituaties

De beroepssituaties en de fase-assessments vormen het uitgangspunt binnen de opleiding. De beroepssituatie (BS) is een herkenbare en betekenisvolle situatie uit de beroepspraktijk waarin een student werkt aan één of meerdere bekwaamheidseisen.

Aeres Hogeschool Wageningen biedt de student een aantal verplichte en een aantal keuze-beroepssituaties aan. De beroepssituaties in de propedeuse- en hoofdfase zijn verplicht, in de afstudeerfase ontstaat er keuzevrijheid. In een regulier voltijdtraject van vier studiejaren komen zestien beroepssituaties aan bod. Afhankelijk van vooropleiding en ervaring kan hiervan worden afgeweken waardoor er verschillende studieroutes kunnen ontstaan.

Bij iedere beroepssituatie is een werkplekwijzer beschikbaar met daarin een uitgebreide beschrijving van mogelijke werkplekinvulling bij deze beroepssituatie. De student kan/zal u deze informatie overhandigen en kan aangeven welke beroepssituaties uitgangspunt zijn dat semester.

Hieronder vindt u het curriculum-overzicht en de opleidingsroute per opleiding:

 

Curriculum-overzicht en opleidingsroute