Laptop typen

Stageopdracht faculteit Wageningen

Indien u direct een stage(werkplek)opdracht wilt plaatsen kunt u dit formulier invullen. Wij zetten de opdracht voor u uit onder onze studenten. Let dan graag op het volgende:

  • Stageopdracht: bij de stageopdracht kunt u een korte omschrijving van de opdracht geven. Het is ook mogelijk dat u geen concrete opdracht heeft, maar dat de student meedraait in de lopende werkzaamheden, geef dan een korte omschrijving van de werkzaamheden.
  • Stageperiode: de stageperiode kan zijn: semester 1 (september - februari), semester 2 (februari - juli), het gehele studiejaar.

Vragen

Voor vragen over stages en werkplekken kunt u terecht bij ons Werkplekbureau:

Werken aan bekwaamheidseisen

Voor elke opleiding bij Aeres Hogeschool Wageningen zijn kenmerkende beroepssituaties (modules) beschreven: herkenbare situaties waarin een professional in het beroep moet kunnen functioneren, uitgedrukt in kennis, vaardigheden en houdingen. Deze beroepssituaties zijn de basis van alle opleidingen bij Aeres Hogeschool Wageningen. Onze studenten dienen te bewijzen dat ze deze bekwaamheden hebben verworven tijdens het werkplekleren. Met deze verworven bekwaamheden moet de student kunnen laten zien dat ze voldoen aan de eisen van bekwaamheid.

Omvang van de stageperiode

De student loopt 1 of meerdere dagen per week mee in uw organisatie gedurende een semester of gedurende het hele studiejaar.

Meer informatie

Meer informatie over het studeren binnen Aeres Hogeschool Wageningen en de rol van het werkplekleren daarin vindt u in onderstaande bijlage:

Meer informatie over wat van u verwacht wordt, de rollen van de student en de beroepssituaties die tijdens de opleiding aan bod komen, vindt u in onderstaande bijlages. Deze zijn gerangschikt per opleiding:

Verzekering

Ten behoeve van de studenten zijn er collectieve verzekeringen afgesloten voor studie en stage. Wat er verzekerd is vindt u hier. Download het verzekeringsdocument voor alle informatie.