Laptop typen

Stageopdracht faculteit Wageningen

Indien u direct een stage(werkplek)opdracht wilt plaatsen kunt u dit formulier invullen. Wij zetten de opdracht voor u uit onder onze studenten. Let dan graag op het volgende:

 • Stageopdracht: bij de stageopdracht kunt u een korte omschrijving van de opdracht geven. Het is ook mogelijk dat u geen concrete opdracht heeft, maar dat de student meedraait in de lopende werkzaamheden, geef dan een korte omschrijving van de werkzaamheden.
 • Stageperiode: de stageperiode kan zijn: semester 1 (september - februari), semester 2 (februari - juli), het gehele studiejaar.

Vragen

Voor vragen over stages en werkplekken kunt u terecht bij ons Werkplekbureau:

Meer informatie

Onderstaande informatie over het werkplekleren vindt u hier.

 • Informatie over onze opleidingen
 • Wat kunt u van de student verwachten?
 • Wat vragen wij van u?
 • Algemene informatie over het werkplekleren
 • Duur werkplekperiode en aanwezigheid student
 • Curriculum, beroepssituaties en studieroutes
 • Begeleiden en beoordelen
 • AVG en beeld- en geluidsopnames
 • Werkplekregistratie door student