Student looks at plant in lab of Aeres University of Applied Sciences Almere

Project FlevoVeldboon - onderzoek bezoekers Floriade

In samenwerking met Innovest heeft de Aeres Gedragskeuken onderzoek gedaan naar de FlevoVeldboon. Het doel van dit onderzoek was om bij een groter publiek te testen of de bakproducten die gemaakt worden met de FlevoVeldboon in de smaak vallen. Dit onderzoek is gedaan onder bezoekers van de Floriade.

De FlevoVeldboon is een mooi product dat goed in Flevoland kan groeien. Het is daarom een goed alternatief van de sojaboon die geïmporteerd wordt. Omdat de boon mooi bloeit, draagt het gewas ook bij aan de biodiversiteit op het land. Daarnaast haalt het stikstof uit te lucht, bindt dat aan de wortels en geeft het weer af aan de bodem als dat nodig is. En dat zorgt weer voor een goede bijdrage aan de bodemcultuur. Een alleskunnertje!

De Nederlandse Gezondheidsraadadviseert mensen om meer plantaardige producten te eten en minder dierlijke producten, omdat dit beter is voor de gezondheid en het milieu. Een verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitbronnen –de ‘eiwittransitie’-is gewenst. Om de consumptie van plantaardige producten te stimuleren, is het belangrijk dat het aanbod van smakelijke, gezonde en duurzame plantaardige eiwitbronnen verder wordt ontwikkeld.Growing Greens Proteins(GGP) is een Flevolands initiatief dat plantaardige, eiwitrijke producten ontwikkelt, op basis van onder andere de Flevolandse veldboon.

Deze FlevoVeldboon wordt verwerkt tot grondstoffen voor de vleesvervangende industrie, maar ook tot bakmeel geschikt voor pannenkoeken en brood. Doel van deze subsidieaanvraag is om de bakproducten te testen bij een groter publiek op de Floriade, in samenwerking met het high-tech FoodLab van Aeres Hogeschool. Door het optimaliseren van deze eiwitrijke en lokaal geproduceerde bakmeel, wordt het toegankelijk voorde markt en draagt dit project bij aan een duurzamere voedselomgeving binnen de ‘eiwittransitie’.

De FlevoVeldboon van Growing Greens ProteinsGrowingGreens Proteins is een Flevolands initiatief dat innovaties ontwikkelt met als doel plantaardige eiwitten op de kaart te zetten. Eén van de pilots van GGP is de teelt van de Flevoveldboon. Vier Flevolandse boeren telen 25 hectare veldbonen, zowel biologisch als niet-biologisch. Samen met de provincie Flevoland, lokale ondernemers en verwerkers verkennen de boeren de kansen voor het vermarkten van deze lokaal geteelde veldbonen van Flevolandse bodem.

Flevoveldbonen zijn eiwitrijk, de teelt heeft een korte duur en de boon groeit uitstekend op de typisch kleigrond en in de klimaatomstandigheden in Flevoland.De Flevoveldboon wordt verwerkt tot verschillende producten. Eén daarvan is het veldbonenmeel, wat gebruikt wordt in brood-en pannenkoekenmixen. De verschillende soorten bakmeel en –mixen worden getest met als doel de producten te optimaliseren en toegankelijker te maken voor de consument. Doordat Floriadebezoekers actief deelnemen in onderzoek naar het voedsel van de toekomst dragen we bij aan bewustwording over voedsel en de invloed ervanop gezondheid.