Groenten snijden | Biologie Voeding en Gezondheid | Aeres Hogeschool Almere

Aeres Gedragskeuken

Wat is de Aeres Gedragskeuken?

De Aeres Gedragskeuken is gevestigd in het gebouw van Aeres Hogeschool Almere en biedt een breed scala aan onderzoeksmogelijkheden in een multifunctionele ruimte. Een deel van de ruimte wordt ingenomen door een professionele keuken. De andere helft kan flexibel worden ingericht. Er zijn verschillende settingen mogelijk, zoals een restaurant, een huiskamer, een winkel en een buffet. Daarnaast kan sensorisch onderzoek worden gedaan. De gehele ruimte is uitgerust met high tech camera’s waarmee de situatie en het gedrag van de deelnemers kan worden vastgelegd, teruggekeken en geanalyseerd.

Aeres Hogeschool Almere heeft diverse professionals in dienst met expertise die in de Aeres Gedragskeuken kan worden ingezet. Afhankelijk van het soort praktijkvraagstuk dat voorligt kunnen bijvoorbeeld gedragsonderzoekers, marketeers, statistici of gezondheidswetenschappers worden ingezet. Daarnaast kunnen er focusgroepen worden georganiseerd, kan het lab op locatie als ‘pop-up’ worden aangeroepen én zijn er in de toekomstmogelijkheden voor digitaal onderzoek via de Aeres Gedragskeuken socials. 

Missie

De Aeres Gedragskeuken is een praktische leeromgeving voor (v)mbo, hbo- en master-studenten met mogelijkheden om kwalitatief en kwantitatief burgeronderzoek te doen. Tevens is het een proeftuin waar o.a. food-ondernemers de interactie aangaan met consumenten. We leggen ons toe op thema’s waarbij er een verband gezocht wordt tussen voeding, voedsel of leefomgeving met gezondheid, duurzaamheid en gedrag.

Visie

Met de activiteiten in de Aeres Gedragskeuken leveren we een maatschappelijke bijdrage aan de veranderende complexe omgeving waarbij gezondheid en duurzaamheid van onontbeerlijk belang zijn. Dit doen wij door de integratie van en wederkerige relatie tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en consument centraal te stellen.

Project Flevoveldboon

Tasty Greens veldbonenmeel pannenkoeken