AHWpro Begeleiden van vmbo studenten bij hun stage

Formele schriftelijke klacht

Heeft u een klacht? Dan horen wij het graag om samen tot een gepaste oplossing te komen. Wij verzoeken u daarom allereerst contact op te nemen met onze cursusadministratie. U kunt ons bereiken door te bellen naar 088 020 6000 of door een e-mail te sturen naar info.nascholingen.hogeschool@aeres.nl.

Wanneer er tijdens een gesprek niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen door een e-mail te sturen naar info.nascholingen.hogeschool@aeres.nl, of door een brief te sturen naar:

Aeres Hogeschool Dronten
t.a.v. AHpro
De Drieslag 4
8251 JZ, Dronten

Binnen twee weken ontvangt u een schriftelijke reactie van één van de AHPro-medewerkers. Wanneer er meer tijd nodig is om uw klacht te onderzoeken, dan zal dit eveneens binnen twee weken aan u worden gemeld. Tevens zal aangegeven worden waarom de afhandeling langer duurt en wordt u op de hoogte gesteld worden van de termijn waarop uitsluitsel verwacht kan worden.

Stichting Onderwijsgeschillen

Indien u zich niet kunt vinden in de afhandeling van uw klacht door AHPro, dan kunt u dit melden bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen:

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Meer informatie en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie kunt u vinden op de website van Onderwijsgeschillen.