Plant Production

De kas van Aeres Hogeschool Dronten heeft een teeltoppervlakte van 600 m2 en is opgedeeld in vier afdelingen waarin het klimaat apart geregeld kan worden. De eerste afdeling is vooral ingericht voor groentegewassen zoals tomaat, komkommer en paprika. De tweede afdeling is vooral geschikt voor potplanten en proeven op tafels. In deze afdeling staat ook een bed snijbloemen. De opkweek van planten gebeurt in de derde afdeling. De vierde afdeling is bedoeld voor koele teelten in de grond. De inzet van verwarming, assimilatiebelichting, scherminstallaties en substraat maakt het mogelijk om jaar rond diverse teelten uit te voeren.

Leren over de teelt van planten

In onze kas leer jij alles over de teelt van planten. Je doet er proeven met planten of je ziet de plagen en hun biologische bestrijders in levende lijve. Ook leer je meer over de klimaatcomputer. Studeer je Tuin- en akkerbouw? In het eerste jaar krijg je een practicum teelt en biologie van planten. Een half jaar lang verzorg je met een groepje studenten een gewas en volg je de ontwikkelingen hiervan. In het derde jaar kun je ervoor kiezen om een opdracht uit te voeren in de kas. Je kunt samen met een medestudent het management van de kas uitvoeren. Het is ook altijd mogelijk om in je eigen tijd een teelt uit te voeren in de kas.