Student zit in trekker en krijgt les over smart farming met de nieuwste techniek

Met het Agri Innovation Centre wil Aeres Hogeschool onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven elkaar versterken. De praktijkgerichte omgeving geeft je de kans om, samen met het bedrijfsleven, te experimenteren en toegepast onderzoek uit te voeren. Naast diverse practica- en demo-opstellingen is er ook een ontwikkellaboratorium waar je aan de slag kunt.

Tijdens je studie doe je praktijkervaring op door middel van het volgen van diverse practica. Hier krijg je de kans om de theorie in de praktijk in werking te zien en ermee te werken. In de praktijkruimten van de hogeschool ga je aan de slag met hydrauliek, elektrische systemen en sensoren die binnen de agrotechniek in gebruik zijn. Door het uitvoeren van opdrachten voor het bedrijfsleven breng je de geleerde theorie in praktijk. Je kunt diverse praktijkvraagstukken analyseren en signaleren en zo nieuwe kennis ontwikkelen. Zo leer je onder meer wat de samenhang en onderlinge afhankelijkheid is van verschillende factoren en technologieën die van invloed zijn op bijvoorbeeld de kwaliteit van grondstoffen, half- en eindfabricaten. Ook ga je aan het werk in nagebootste beroepssituaties zodat je meer leert over aspecten als onderzoeken, ondernemen, innoveren en samenwerken.