Aeres Farms

Aeres Farms is dé train- en leeromgeving van, voor en door studenten van de onderwijsinstellingen van Aeres. Wij bieden praktijkfaciliteiten om de studenten op te leiden tot professionals in de agro- & food sector. Voor zowel Aeres Hogeschool als Aeres MBO is praktijkleren in het onderwijsprogramma van grote waarde. Studenten, docenten en onderzoekers maken intensief gebruik van onze toekomstgerichte opleidingsfaciliteiten.

Aeres Farms beschikt over circa 340 ha grond en heeft de focus op melkveehouderij (gangbaar en biologisch), (biologische) akkerbouw, kleinschalige biologische tuinbouw, varkens, pluimvee, schapen en paarden.