Aeres Farms

Aeres Farms (voorheen Aeres Praktijkcentrum) Dronten is dé train- en leeromgeving van, voor en door studenten van de onderwijsinstellingen van Aeres. Aeres Farms leidt studenten op tot professionals in de agro- & food sector. Voor zowel Aeres Hogeschool Dronten als Aeres VMBO en Aeres MBO (voorheen Groenhorst) is praktijkleren in het onderwijsprogramma van grote waarde. Zij maken intensief gebruik van de toekomstgerichte opleidingsfaciliteiten op Aeres Farms.

Aeres Farms beschikt over een landbouwbedrijf en studentbedrijven. Het voormalige CVDB en de Paardenplaats zijn opgegaan in Aeres studentbedrijven. Het landbouwbedrijf van Aeres Farms telt 340 ha en bestaat uit een akkerbouwbedrijf en drie verschillende melkveebedrijven (één waar de focus ligt op veevoeding en onderzoek (Flevolandstal), één waar de focus ligt op automatisering (Flevolandstal) en bij de derde staat beweiding centraal (Weidestal).

De Weidestal

Bij de Weidestal ligt de focus op maximale weidegang en zoveel mogelijk melk uit gras. De koppel bestaat momenteel uit zeventig melkkoeien (zwartbonte en roodbonte dieren). De koeien zijn gewend om volop te grazen, ze krijgen weinig krachtvoer. De zeventig koeien worden namelijk volgens het Ierse weidesysteem gehouden. Ze moeten het doen met 40 hectare gras. Het beweidingssysteem waarvoor wordt gekozen is stripgrazen.

De Flevolandstal

De bestaande traditionele melkveestal is uitgebreid en nu gericht op efficiënt gebruik van techniek, minimale arbeidsinzet en maximale arbeidsefficiëntie. De stal is in de breedte uitgebreid zodat er nu ruimte is voor 60 stuks melkvee die via een melkrobot gemolken worden. Aeres Farms koos voor een VMS van DeLaval met herd navigator. In de stal is een instructieruimte gebouwd zodat er optimaal praktijkonderwijs kan plaatsvinden. Daarnaast is er veel ruimte voor het doen van experimenten en onderzoek. Via het Eco 200 principe zal warmte uit de melk die vrijkomt bij het koelproces nuttig hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zal het praktijkcentrum het aardgas- en energieverbruik fors terug kunnen dringen. Het jongvee is apart gehuisvest in de kapschuur die daarvoor verbouwd is. Studenten van de studie Dier- en veehouderij- Agrarisch ondernemerschap komen geregeld voor diverse opdrachten naar de melkveestallen.

Akkerbouwbedrijf

Het akkerbouwbedrijf van Aeres Farms bestaat uit een gangbaar en een biologisch bedrijf met eigen mechanisatie en opslag van producten. Op het bedrijf is ruimte om te leren, te experimenten en te demonstreren. Sinds voorjaar 2020 is er ook een eigen OnderwijsLeerKavel van 15 ha waar studenten van diverse opleidingen praktijk gerelateerde problemen met betrekking tot gewas, bodem, water en techniek kunnen analyseren. Ze doen dit door middel van het uitvoeren van experimenten en het doen van onderzoek.