Studenten Aeres Hogeschool Dronten

Aeres Hogeschool Dronten is een hogeschoolfaculteit met uitgebreide faciliteiten. Studenten kunnen onder andere ontspannen in het restaurant, oefenen met agrotechniek in de techniekhal of informatie verzamelen in de mediatheek. Alle voorzieningen zijn modern en gaan mee met de trends en ontwikkelingen van de praktijk.

Praktijkfaciliteiten

Aeres Hogeschool Dronten beschikt over een aantal praktijkfaciliteiten waar studenten diverse praktijkvraagstukken analyseren en signaleren en zo nieuwe kennis ontwikkelen. Zo leren ze onder meer wat de samenhang en onderlinge afhankelijkheid is van verschillende factoren en technologieën die van invloed zijn op bijvoorbeeld de kwaliteit van grondstoffen, half- en eindfabricaten. Ook gaan studenten aan het werk in nagebootste beroepssituaties zodat ze meer leren over aspecten als onderzoeken, ondernemen, innoveren en samenwerken.

Studentbedrijven

Bij Aeres Hogeschool Dronten hoort een aantal interessante studentbedrijven waar studenten hun opgedane kennis in de praktijk kunnen brengen. Het toepassen van theoretische kennis in de praktijk zorgt voor veel meer inzicht in verschillende bedrijfsprocessen. Je kunt als student onder andere aan de slag met het telen van groenten en bloemen in de kas of met paardenverzorging op de Paardenplaats. De studentbedrijven creëren daarnaast ook de mogelijkheid om andere vaardigheden te trainen. Als lid van het dagelijks bestuur van een studentbedrijf leer je bijvoorbeeld om te gaan met bedrijfskundige vraagstukken zoals inkoop, afzet en kostenbeheersing. Je kunt daarnaast je kennis verdiepen door het volgen van cursussen of het bijwonen van thema-avonden die ingaan op actuele onderwerpen. Meer informatie over studentenbedrijven lees je op de website van Aeres Farms.

Overige faciliteiten