Kosten eerste jaar
Als je gaat studeren komt er heel wat op je af, ook qua kosten. Voor het volgen van een studie betaal je elk studiejaar collegegeld. Wil je weten hoeveel collegegeld je betaalt? Welke kosten zijn er naast collegegeld? En welke mogelijkheden er zijn om (een deel van) de kosten te financieren? Om te voorkomen dat je bepaalde kostenposten over het hoofd ziet, hebben we hieronder een overzicht gemaakt van de belangrijkste kosten in het eerste jaar. De uiteindelijke hoogte van deze kosten is afhankelijk van jouw situatie, studiekeuze en mogelijke andere factoren. 

Collegegeld

Het collegegeld wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid en verschilt dus per jaar. Hier vind je meer informatie over collegegeld.

Verzekeringskosten

Ten behoeve van de studenten zijn er collectieve verzekeringen afgesloten voor studie en stage. De kosten van deze collectieve verzekeringen brengt de school in rekening aan het begin van het schooljaar. Kijk hier voor meer informatie.

Excursiekosten

Tijdens je studie kan het zijn dat je op excursie gaat naar bedrijven en instellingen, praktijkscholen bezoekt of andere praktijk opdrachten uitvoert. Hier kan een eigen bijdrage voor worden gevraagd. De kosten voor excursies verschillen per studie.

Studiemateriaal

Om te studeren heb je studiemateriaal nodig. Denk hierbij aan boeken maar ook bijvoorbeeld schriften, pennen, een rekenmachine en eventueel een laptop. De hoogte van deze kosten kan sterk uiteenlopen door de keuzes die je maakt. Koop je alles nieuw of kies je bijvoorbeeld voor tweedehands boeken? Houd hier rekening mee. 

Wonen op kamers

Als de afstand tussen je woonplaats en de locatie van één van onze faculteiten groot is, kun je ervoor kiezen om op kamers te gaan wonen. Dit kan in de stad waar de faculteit gevestigd is en in Dronten is er ook de mogelijkheid om op de campus te wonen. Hier vind je meer informatie over studeren en wonen in:

Buitenland

Tijdens je studie is er de mogelijkheid om je stage of een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hier zijn verschillende beurzen voor. Binnen Europa is dit Erasmus plus en buiten Europa NL Scholarship.

Vervoer

Als hbo-student heb je recht op het studentenreisproduct, oftewel een OV-kaart. Met het studentenreisproduct reis je als student gratis of met korting met het openbaar vervoer. Klik hier voor meer informatie.

Studiefinanciering

Kijk hier voor meer informatie over studiefinanciering.

Gemiddelde bedragen

Het Nibud heeft een uitgerekend wat studenten gemiddeld per maand uitgeven als zij op zichzelf wonen. Bekijk hier het overzicht.