Geld munten opgestapeld

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten:

Studiefinanciering 

Studenten in het hoger onderwijs kunnen, onder bepaalde voorwaarden, studiefinanciering ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Financieringsmogelijkheden lerarenopleidingen

Voor studenten die een lerarenopleiding volgen zijn er een aantal interessante regelingen, zoals de lerarenbeurs of een tegemoetkoming leraren. Op www.rijksoverheid.nl staan alle financiële regelingen voor lerarenopleidingen op een rijtje. Op www.duo.nl lees je meer over de voorwaarden.