Geld munten opgestapeld

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten:

Studiefinanciering 

Studenten in het hoger onderwijs kunnen, onder bepaalde voorwaarden, studiefinanciering ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Financieringsmogelijkheden lerarenopleidingen

Voor studenten die een lerarenopleiding volgen zijn er een aantal interessante regelingen, zoals de lerarenbeurs of een tegemoetkoming leraren. Op www.rijksoverheid.nl staan alle financiële regelingen voor lerarenopleidingen op een rijtje. Op www.duo.nl lees je meer over de voorwaarden. 

Stage of studie in het buitenland

Tijdens je studie is er de mogelijkheid om je stage of een deel van je studie in het buitenland te volgen. Hier zijn verschillende beurzen voor. Binnen Europa is dit Erasmus plus en buiten Europa The Holland Scholarship