Pet Monitor 2023 Aeres Hogeschool Dronten

Pet Monitor 2023

De Pet Monitor is een rapport over huidige trends en ontwikkelingen binnen de gezelschapsdierensector. De Monitor is geschreven vanuit Trendpanel Gezelschapsdieren; een panel dat wordt gecoördineerd door studenten en docenten van de Aeres Hogeschool Dronten en de HAS Green Academy.

Dit rapport is tot stand gekomen dankzij nauwe samenwerkingen met het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en brancheorganisaties. Het doel van het uitbrengen van de Pet Monitor is het bieden van betrouwbare gegevens en goede onderbouwing van informatie aan de gezelschapsdierensector.

Pet Monitor 2023

Het ontbreken van eenduidige, goed onderbouwde gegevens en de continue ontwikkeling van de sector vormen de aanleiding voor de oprichting van Trendpanel Gezelschapsdieren. Trendpanel Gezelschapsdieren wil samen met het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en brancheorganisaties betrouwbare gegevens over de gezelschapsdierensector verzamelen en verspreiden door middel van de jaarlijks uitgegeven Pet Monitor. Op deze manier probeert Trendpanel Gezelschapsdieren een bijdrage te leveren aan de sector.

Het Trendpanel Gezelschapsdieren van 2022-2023 bestaat uit een team van 3e jaars studenten van Aeres Hogeschool Dronten. Binnen dit team zijn de rollen verdeeld en heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Samen heeft dit team onderzoek uitgevoerd en resultaten verwerkt in een nieuwe Pet Monitor.

In de Pet Monitor 2023 zijn de mens-dierrelatie en de uitgavenpatronen in de huisdierensector weergegeven. Hoe is de mens-dierrelatie in Nederland? Wat geven mensen uit aan producten en diensten? En zijn wij gaan besparen op onze huisdieren? Kom er achter in de Pet Monitor 2023!

Vorige edities

  • Download hier de Pet Monitor 2022 - Sport en ontspanning met dieren
  • Download hier de bronnenlijst van de Pet Monitor 2022
  • Download hier de Pet Monitor 2021 - De gezelschapsdierensector in 2030
  • Download hier de bronnenlijst van de Pet Monitor 2021
  • Download hier de Pet Monitor 2020 - Customer journey in beeld
  • Download hier de Pet Monitor 2019 - Inzicht in de huisdiereigenaar
  • Download hier de Pet Monitor 2018 - Ondernemen in het digitale tijdperk

Contact

Heb je vragen over de Pet Monitor? Stuur dan een mail naar het Trendpanel Gezelschapsdieren.