Pet Monitor 2024

Pet Monitor 2024

De Pet Monitor is een rapport over huidige trends en ontwikkelingen binnen de gezelschapsdierensector. De Monitor is geschreven vanuit Trendpanel Gezelschapsdieren; een panel dat wordt gecoördineerd door studenten en docenten van de Aeres Hogeschool Dronten en de HAS Green Academy.

Dit rapport is tot stand gekomen dankzij nauwe samenwerkingen met het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en brancheorganisaties. Het doel van het uitbrengen van de Pet Monitor is het bieden van betrouwbare gegevens en goede onderbouwing van informatie aan de gezelschapsdierensector.

Pet Monitor 2024

Het ontbreken van eenduidige, goed onderbouwde gegevens en de continue ontwikkeling van de sector vormen de aanleiding voor de oprichting van Trendpanel Gezelschapsdieren. Het Trendpanel Gezelschapsdieren wil samen met het bedrijfsleven, opleidingsinstituten en brancheorganisaties betrouwbare gegevens over de gezelschapsdierensector verzamelen en verspreiden door middel van de jaarlijks uitgegeven Pet Monitor. Op deze manier probeert Trendpanel Gezelschapsdieren een bijdrage te leveren aan de sector.

Het Trendpanel Gezelschapsdieren van 2023-2024 bestaat uit een team van zes 3e jaars studenten van Aeres Hogeschool Dronten. Binnen dit team zijn de rollen verdeeld en heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Samen heeft dit team onderzoek uitgevoerd en resultaten verwerkt in een nieuwe Pet Monitor.

Voor de Pet Monitor van 2024 heeft het Trendpanel onderzoek gedaan naar wat de keuze van een huisdiereigenaar beïnvloedt. Hoe ziet het keuzeproces van een huisdiereigenaar er in het algemeen uit? En welke factoren wegen het zwaarst bij de keuze voor een dierbenodigdhedenzaak en welke bij de keuze voor een dierenkliniek? Deze vragen worden onder andere beantwoord in de nieuwe editie van deze monitor. Daarnaast is voor het eerst het bedrijfsleven in de huisdiersector gevraagd om vanuit hun expertise columns te schrijven voor de Pet Monitor.

Vorige edities

  • Download hier de bronnenlijst van de Pet Monitor 2024
  • Download hier de Pet Monitor 2023 - Uw huisdier: zowel een gezinslid als kostenpost!
  • Download hier de bronnenlijst van de Pet Monitor 2023
  • Download hier de Pet Monitor 2022 - Sport en ontspanning met dieren
  • Download hier de bronnenlijst van de Pet Monitor 2022
  • Download hier de Pet Monitor 2021 - De gezelschapsdierensector in 2030
  • Download hier de bronnenlijst van de Pet Monitor 2021
  • Download hier de Pet Monitor 2020 - Customer journey in beeld
  • Download hier de Pet Monitor 2019 - Inzicht in de huisdiereigenaar
  • Download hier de Pet Monitor 2018 - Ondernemen in het digitale tijdperk

Contact

Heb je vragen over de Pet Monitor? Stuur dan een mail naar het Trendpanel Gezelschapsdieren.