Groene vingers

Aeres Hogeschool Wageningen is de grootste opleider van leraren in beroepsgericht vakken voor vmbo en mbo. Studenten van Aeres Hogeschool Wageningen worden opgeleid tot hybride en onderzoekende professionals: docenten en kennismanagers, innovators van leren, die werken in beroepsonderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in verschillende sectoren.

De overtuiging dat we de leer- en innovatiekracht van professionals en organisaties kunnen versterken, is vertaald in het motto ‘Vergroot je leerkracht’. We richten ons op het vergroten van de leerkracht van mensen en organisaties. Van (beroeps) onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur.

Opleidingen en onderzoek gekoppeld aan SDG’s

Het vergroten van leerkracht staat centraal in het totale onderwijsaanbod, de professionaliseringstrajecten en in het praktijkgerichte onderzoek. Begrippen als responsiviteit en ecologische intelligentie staan centraal. Het begrijpen van leren en ontwikkelen, gedrag, relaties tussen mens en natuur, ecosystemen en duurzaamheid vanuit ecologisch perspectief is wat we de (toekomstige) docent, kennismanager en innovator mee willen geven. Hoe doe je dat? Hoe kun je responsief zijn en omgaan met maatschappelijke vraagstukken? Wat betekent dat voor je professioneel functioneren en je professionele identiteit gedurende je loopbaan? En hoe doe je dat in de organisatie waar je in zit? Niet verrassend dat ons speerpunt ‘duurzaam - leven lang - responsief - leren en ontwikkelen van mensen en organisatie’ is.

In lijn met het profiel legt Wageningen nadruk op het leren voor Duurzame Ontwikkeling als methodiek, om toekomstige docenten en kennismanagers dat ook te leren om met hun lerenden te doen. Daarbij ligt de focus logischerwijs op 4. Kwaliteit van Onderwijs, en aansluitend op de andere genoemde SDG’s:

SDG Wageningen
Onze opleidingen, professionaliseringstrajecten en onderzoek hebben een koppeling met een of meerdere SDG’s:

Wageningen onderzoek en onderwijs gekoppeld aan SDG

Wat doen we nog meer?

Duurzame ontwikkeling bij zoveel mogelijk mensen bevorderen

De kern van alles wat de faculteit in Wageningen doet gaat over leren. Een voorwaarde voor alle SDG’s is dat zoveel mogelijk mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Kennis over leren gecombineerd met inhoudelijke kennis kan op vele specifieke terreinen als werk, gendergelijkheid, veerkracht in de samenleving, verantwoorde consumptie en productie bijdragen. Onderwijs is daarin essentieel, en leraren hebben daar een sleutelpositie in. 

In ons onderwijs uit zich dat als volgt:

 • We hebben een bekwaamheidseis ‘’Ecologisch bekwaam’ in het curriculum van onze bachelor lerarenopleidingen opgenomen
  Deze bekwaamheid is als volgt beschreven: Je weet van welke sociale- en ecologische systemen je onderdeel uitmaakt, welke rollen daarin zijn en hoe je, in verbinding met anderen, hieraan een positieve bijdrage kan leveren. Je weet hoe deze systemen elkaar beïnvloeden en wat we hierbij van de natuur kunnen leren. Je levert hieraan op basis van bewust handelen een actieve bijdrage en bevordert hiermee duurzame ontwikkeling (Brundtlant, 1987).

 • Om bekwaam te worden werkt een Aeres Hogeschool Wageningen-student gedurende de hele opleiding aan Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO)
  Onze studenten leren duurzame ontwikkeling te integreren in het onderwijs dat zij verzorgen. Zo kan de student de basiskenmerken van duurzame ontwikkeling, ecologische basisprincipes en systeemdenken benoemen, de uitgangspunten van LvDO toepassen bij het ontwikkelen van een leertraject of -activiteit en de didactiek van LvDO geïntegreerd toepassen in het onderwijs.

 • Maatschappelijk relevante en actuele sectorkennis zijn opgenomen in de kennisbasis van onze opleidingen.
  Thema’s als (inter)culturele communicatie, gendergelijkheid, inclusief onderwijs en creativiteitsontwikkeling zijn onderdeel van onze onderwijsprogramma’s. En we laten ook zien waarvoor we staan: zo doen we bijvoorbeeld elk jaar mee met een activiteit voor Paarse Vrijdag.

 • Leren voor Duurzame Ontwikkeling is een belangrijk thema in onze ‘Leven Lang Ontwikkelen’-trajecten
  LvDO wordt geïntegreerd in onze (vak)nascholingen onder de noemer AHWpro.

 • We participeren in internationale ontwikkelingsprojecten in de agro- en foodsector
  We delen onze kennis en ervaring en dragen bij aan capacity building, onder andere door het opleiden van leraren in die landen.

In het praktijkgericht onderzoek:

 • Werken we met een ecologische aanpak
  Dat wil zeggen: het onderzoek wordt in en met de praktijk gedaan, waardoor nieuwe kennis en inzichten direct aansluiten en toegepast worden in die praktijk en daardoor blijvend (duurzaam) zijn. 

 • Richten we ons op kennisontwikkeling
  Kennisontwikkeling over duurzaam leren en ontwikkelen, over Leven Lang Leren, over leren van docenten, professionals en organisaties, over leren van de natuur in relatie tot duurzaamheid.

In ons gebouw: 

Het gebouw biedt een leer– en werkomgeving die een van de belangrijke functies van ‘school’ ondersteunt,
namelijk interacties tussen studenten en medewerkers. Het is een plek waar je elkaar ontmoet, waar je op allerlei manieren kennis ontwikkelt, deelt en co-creëert.

De natuur is een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp van het gebouw. Dat komt tot uiting in de duurzaamheids- en organisatieprincipes achter het ontwerp en in visuele aspecten. Lees daarover meer in de publicatie over ons gebouw: Natuur als inspiratie

In onze bedrijfsvoering:

 • We werken samen met YouBeDo, een boekenleverancier die bijdraagt aan goede doelen
 • Medewerkers kunnen gebruik maken van diverse mogelijkheden om vitaal te blijven (bijvoorbeeld scholing en ontwikkeling)
 • Onze kantine is gezond en fair (we gebruiken zoveel mogelijk biologische producten, we hebben UTZ gecertificeerde koffie en ECO rundvlees). 70% van onze producten is zonder vlees; er is altijd keuze voor een gezonde / vegetarische optie.
 • We passen een no-waste policy toe in onze schoolkantine. Zo werken we met versproducten, maken we niet meer klaar dan nodig is en doen we aan restverwerking.
 • We scheiden afval op centrale plaatsen in ons schoolgebouw en we hebben geen prullenbakken meer in lokalen en werkruimtes zodat we minder afvalzakken gebruiken. We scheiden ons afval bij afvoer: glas, papier, groen en rest.
 • Waar mogelijk kopen we in bij bedrijven die duurzaam produceren.
 • We hebben laadpalen voor e-auto’s op het terrein