Mondiale migratie naar de steden roept steeds meer vragen op over leefbaarheid, natuur, voorziening van voedsel, water en energie. Er is kennis nodig om de groeiende steden wereldwijd leefbaar te houden. Aeres Hogeschool Almere richt zich op de verbinding tussen het groene kennisdomein en de stedelijke leefomgeving onder het motto ‘Laat de stad leven’. De thema’s Food, Nature & Urban Green staan centraal in onderwijs en onderzoek met onderwerpen als biologie, voedsel, gezondheid, duurzaamheid, klimaat en groene gebiedsinrichting.

Opleidingen en onderzoek gekoppeld aan SDG’s 

Aeres Hogeschool Almere wil actief bijdragen aan een meer duurzame wereld. De thema’s die in ons onderwijs en onderzoek aan de orde komen laten zien dat we dat serieus nemen. We kiezen voor een accent op de zes SDG’s die het meest bij ons profiel aansluiten:

SDG Almere

Onze opleidingen en ons onderzoek hebben een koppeling met een of meerdere SDG’s:

Almere onderzoek en onderwijs gekoppeld aan SDG

Duurzaam gebouw op de Flevocampus en Floriade

Aeres Hogeschool Almere is partner in de ontwikkeling van de Flevo Campus, die wordt ontwikkeld op het terrein van de Floriade. De Flevo Campus wordt het kennisknooppunt rond het thema Stedelijke voedselvraagstukken. In 2021 zal Aeres Hogeschool Almere een nieuw gebouw betrekken dat deel gaat uitmaken van de Flevo Campus en dat een prominent gebouw zal zijn op de Floriade. Het gebouw onderscheidt zich met bijzondere kenmerken op het gebied van groen, duurzaamheid, circulariteit en welbevinden van haar gebruikers. Lees meer over de nieuwbouw, waarin duurzaamheid prominent is.

Wat doen we nog meer?

Duurzame bedrijfsvoering

Studenten én medewerkers worden gestimuleerd om weloverwogen keuzes te maken, met het wereldwijde toekomstperspectief voor ogen. Dat stimuleren we op verschillende manieren, onder andere door:

  • De vleesconsumptie te beperken door uitsluitend vegetarisch of vegan catering te bestellen;
  • Het gebruik van plastic en ander wegwerpmateriaal zoveel mogelijk te beperken. Zo heeft iedereen een eigen beker voor koffie of thee en hebben we prullenbakken in de werkkamers afgeschaft wat veel plastic zakken bespaart en mensen even een wandelingtje bezorgt naar een centraal geplaatste afvalbak.
  • Waar mogelijk producten van een biologische supermarkt of leverancier te gebruiken.
  • Personeel en studenten zoveel mogeijk te stimuleren om met het OV naar school te komen.
  • Schoolfruit aan te bieden vanuit de eigen regio: dat is gezond en de korte keten draagt bij aan realisatie van SDG. 

SDG-conferentie

Aeres Hogeschool Almere is initiatiefnemer van een project waarin studenten en onderzoekers samenwerken met de gemeente Almere en de provincie Flevoland, die ook werken aan een duurzaamheidsagenda op basis van de SDG’s. We werken toe naar een SDG conferentie op de Floriade en we gaan een jongerenraad installeren, aan wie beleidsmakers van Provincie en Almere op regelmatige basis verantwoording vragen voor beleidsplannen en uitgevoerd beleid.