Studenten binnen trap

Elke zes jaar worden opleidingen geaccrediteerd om erkende diploma’s uit te mogen reiken. De opleidingen worden geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Daarvoor vindt er een visitatie plaats door een onafhankelijk extern panel. De visitatierapporten en beoordelingen zijn terug te vinden op de website van de NVAO. Bij deze visitatie hoort ook een ontwikkelgesprek waarin het opleidingsmanagement in gesprek gaat met het panel over actuele ontwikkelvraagstukken van de opleiding. De uitkomsten van het ontwikkelgesprek worden in een apart verslag vastgelegd. Deze verslagen vind je terug op deze pagina.

Lijst met opleidingen en verslagen