Ons idee

Met het oog op de toekomst koesteren we onze oorsprong. De context verandert, de essentie blijft.

Deze quote typeert de identiteit van Aeres Hogeschool Dronten die is beschreven in Ons IDee. Voortbouwend op de christelijke grondslag vinden wij elkaar in gemeenschappelijke waarden.

In Ons IDee spreken wij als hogeschoolgemeenschap uit waar we in geloven, hoe we naar de wereld om ons heen kijken en wat we voor anderen willen betekenen. Dit geldt voor medewerkers, studenten en partners van de hogeschool. We geven elkaar ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor ontwikkeling. Daarvoor dienen geven, nemen, delen en ontvangen met elkaar in evenwicht te zijn. Dit noemen wij de Economy of Life.

Lees hier meer over Ons IDee.

Life Lezingen

Elk jaar organiseert Aeres Hogeschool Dronten de Life Lezing. Het is een inspirerend betoog over een bepaald aspect van de Economy of Life. De lezing is een gebaar van dank richting bedrijfsleven en organisaties voor wat zij de hogeschool geven in de vorm van stages voor studenten, onderzoeksopdrachten, enz.

Lees hier meer over de Life Lezingen.