Petrischaaltje

Mandy Verhagen heeft in het voorjaar van 2013 een afstudeeronderzoek gedaan naar arbeidsbeleving van de melkveehouder. In een samenwerking tussen Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen met PPP Agro Advies heeft zij een enquête ontwikkeld en uitgezet onder 2000 relaties van PPP Agro Advies.

Meer informatie is te verkrijgen bij Ron Methorst: r.methorst@aeres.nl